Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ελάφρυνση θα συνοδευτεί με σκληρή εΠοπτεία
Σύμφωνα με αμερικανικές Πηγές ΕΑΜ
Στον αέρα τοχρέ0s
κολλέ6 aou o anos βάλουν ο άνηόλεμο» ΔΝΤ Te aavias
lmeen:
Υπαρχουν σοβαρά στοιχεία για 3 ano
mNAY ατο κάναλου sNovartis
Πολλά θα εξαρτηθούν από τον «πόλεμο» ΔΝΤ-Γερμαν!as
Ο κορσέs που θα μαs βάλουν, Πάντωs, θα είναι πολύ στεν0s
Έχει ενημερωθεί ο Μητσοτάκns
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Μην nai ετε με τη Δικαιοσύνη, το οχυρό της Δημοκρατίας,
για στο τέλος ο χαμένος θα είναι η Πατρίδα και ο λαός
νο στα ερ ΠΔεν ειναι κάτι σ καθωε ειναι ιστορικο oo noo μενο τροστασια των η την υ ερεσια το s δικαστκ ο νου και την κάθε ουσα
νηθισμένο να παραιτείται-ο πρόεδρ0s του Συμβουλίου τns Επικρα
εί0s, onus συνέβη την περασμένη
APPAA
0στασία των Πολιτών από την αυθαι
τns κάθε εξουσία. Δεν είχε υψώσει καθόλου
ικά του Ανωτάτου Δικαστηρίου που
καλά με τη Δημοκρατία και τι s ελευθερίες του
ρεμβάσε!s, ύστερα από 42 χρόνια αμεγάδιαστns υπηρεσ1as στον βωμό τns θέμιδα. Μια παραίτηση
σει με αδιαφορία ούτε η κυβέρνηση ούτε και
η αντιπολίτευση. Και ασ panus δεν μπορεί να
μην προβληματιστεί και ο ελληνικός λαός γιαμοκρατί
σύνη ε ναι το οχυρό τ1S Δημοκρατ as», με
παραλήπτεs του μηνύματοs τουs non!τικού
τον Πολύ κόσμο ήταν ο « έρ0stns Δηδιακηρύσσονταs ότι «η Δικαιοσκολεs ώρες Που πέρασε η χώρα με τη χούντα των συνταγματαρχών, δικαστες ήταν εκεί
νοι που αντιστάθ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Δημοψήφισμα στα Σκόπια για τη συμφωνία
Σε αυτόν τον ακόμη
νέο nou ψάχνει για
ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ
Τι να πει στα παιδιά
Να ξεντευτούν;
πων μαs», τονίζει και διερωτάται
Τέλ0s οι τάσε1s
ίζει τελικά Kanolos να
η ευτυχώ, νέου». onus σημειώνει
Δημήτρηs Κότσικαs, nou
κάτω από το όνομ του
παλεύει να βρει δουλειά, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έ
Συντάγματος (όνομα, σύνορα,
Αν δεν γίνει η αναθεώρηση του
vin σσα και ε νότητα), δεν μπανουν στο
για την επτχη επανεκκινηση του κομματοs
καταφερει ο Καιδε ενα β γραφικό κάθε άλλη λ
του κοντά 300.00 α να αναπαρ άνετο υδρομο
Ο και στην ΕΕ
.Το όνομα είναι «
Goma Makedonija» και όχ «Δημοκρατία
τη Φιλολογίαρι μιλώ αρ στα υπο κα και διδακτωρ
της Μακε
ονίας του1rv εν»
είμαι πιστοποιημέν0s
Επιστολή-κραυγή αγωνίας προς το υπουργείο Υγείας
Αποδόμηση
SOS» εκπέμπει
«Ευαγγελισμός»
νο Πάρα Πολλες τύμε1s μηορεί να Προκαλέσει
h 22CH a E
στοχ0s του
Μητσοτάκη
ω στη τα
τι τη
δε στη εργασιών και
Οι παθολογικες κλινικές, οι πνευμονολογικές και αλλες δεν έχουν καρδιογραφο
Τρέμουν στη ΝΔ από Δεξιά
Ότι οι «μικροί» θα κόψουν ψήφου
απινιδωτή, ένα monitor, μία αντλία χορηγήσεως υγρών
Έλεος
η από τον κρατικό Προϋπ
Παυλόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
α βρήκαν
ιευ
Που υπονομευουν
Ο κυβερνητικός δεσποτισμό
ε αγρια
σύγκρουση
ΟΠΟΙηση και η φ
θητείε$, θεωρώ ότι μπορεί έναs για
oos να τοποθετηθεί τεκμηριωμένα για
ορισμένα κύρια ζητήματα που αφοns
λέγονταS Προσανατολισμό εννοείται
Περισσότερο να καλύπτει ανάγκεs του
τοβάθμιο ακόμη επί εδο» τονίζει ο κριουπληθυσμο
μένου ότι πέραν του μισού εκατομμυκατα του υπουργου Εσωτερικων
Ευαγγελισμός" Πρέπει όλο κ
015 κρίσιμεs αλλαγέs στον
εκλογικο νομο Που Προτεινε
ΗΝέα Δημοκρατια υ επεσε σε ενα
ου δεχεται υπηρε
2.Πραγματοποιούνται Πάνω από
αναγκ sa ε
σιες Νοσηλευο Ευαγγελιμερο
1200 οειρουργι es επεμάσεs τον
και η
μουστοτοστο
κρι ο στα
nons, δεδο60.000 ασθενείs
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΝΔΑ 1
reprice
εψήφισε στη Βουλή το επαίσχυντο νοΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ μοσχέδιο Περί αναδοχής Παιδιών από
Ens Toinpas άλλαξε ιδεολογικό και Ποθε είδ0us διαστροφή και ανωμαλία. Μετά την απαξίωση
μαφι aos άλλαξε ο En i And
βαίνει η ΑγιαΕ, δι νώρα
Σε σαφάρι για 6 δισ. ευρώ
nou το Δημόσιο χρωστάει
σε επιχειρήσε!s 4,4 δισ
Δεν ο ο εισεδικαστές τουΣΕτο«n ειςα ή εις»
φυλο, θεώρησε οτι μΠΟ
να νομο
ρεδρ0s, η γενική γραμματέas E. Κουράκου, εισηγηπειρα επηρεασμού των δικαστον του και
δη σε εκκρεμε1s υποθέσει, ακόμα και
Περίμενε κανείs ano
του έθν0us και τηs θρησκ
εία, θέλει στη συνέχεια να
ικογ
του
τα αναπλη,
ρωματικά μέλη Ε.Κουλενανηροέρχεταιαπότον Πρόεδρο του»,
Ο «ακόμα και αν προέρχεται από
τον Πρόεδρο του» n anoreipa εΠηρεόμως, να ασχοληθούμε τώρα μαζί του. Από τον εξωκρατείαs, να είναι σαφε1s
ns Αριστερά. Που για να μείνει στην
Τα χρωστάνε 620.000 οφειλέτ
Τσαρούχα, εισηγητ
οποία αναφέρει τα εξή:
ζετε υποθέσε!s των Πολιτών και κριστο σουρί «κόκκινα»
Ο αρχηγ0S tns αξιωματικns αντιπολιτεύσεως συνέπραξε ουσιαστικά στην ασχημα τns κυβέρνηση.
Φοβήθηκε μην τυχόν και τον κατηγορήσουν οι ΣυρΥΝΕΧΕΑ ΣΤΗ ΣΕΝΑ 5
ανακοινωση τηS Ενωσns
Δικαστικών Λειτουργών
του ΣτΕ για την Παραίτηση
του Προέδρου του ΣτΕ κ
Νίκου Σακελλαρίου, Που την υπογρα
φουν
δάνεια afis 13,5 δισ. ευρώ
λιο τη Evuons Δικαστικών
λειτουργων του Συμβουλίου τηs ΕΠΙΚρατεία, συνεπέs στιs ndYes θέσειs του, καταδικάζει κάθε andunou ies. Δεν ταιριάζει σε δικαστ s το
«ngis aon5is» Οσο κι αν οεν συμ
Παθάτε τον μέχρι την Περασμένη
τη Πρόεδρό σαs
Οι κακοπληρωτέs το πρόσχημα
α να τα πουλήσουν στα funds
αντιπρόεδρ0s E. Αργυρός, ΠάΟι πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα
ΥΠΟ Ο NEC Kivouvos και άλλων λουκέτων στον Τυπο Han συρση των ΗΠΑαπό το Πυρηνικό
Πρόταση για την πώληση Kon n εταιρεια απο διαφημισ s-καναλαρχεs για τη διαφημιστικη Πλατ ορμα! Νέο. . Mega το
League-Football League l Παρέμβαση EBU στο ΕΔΑΔ για το λουκέτο στην ΕΡΤ το 2013 | τώνι Καλημέρη
στα
σόλυνα
105 αγώνων Super