Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
BRUNCH
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
An φαΜου 653 wwwagronowsgr agrendalibagrerewsur
Εάββατο 19 & KupuuKn 20 Μαΐου 2018 Kua 7744 ISSN 2241 9446 tu13 ευρύ
Περικοπές με σκόντο
ως τις 60.000 ευρώ
Αφαιρείται τεκμαρτη αξία της
των 60000 ενιαίας tviononc, σελ 4
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Etop oingd224 222
EadHobo 2.81 2.76
En1ηλέον συνδεδεμένη
υπολογίζει ο Μάρκου
Ποντάρει στο σχέδιο της Κομισιόν
για ουνδεοη npqu βάμβακος με
μέλη διεπαγγελματικής, σελ 58
Αυθεντικός
αγρότης
ο νεος ορος
ια ενισχύσεις
Περιζήτητοι οι Genuine Farmers μετά το 2020
Τσεκ και δικοίωματα μονο στου,
«AUBEVTIKOUS AVpoes», θα μοιρά.
ουνολικο. Ωστόσο, καθο sto noλιτικό nixviSt είναι ακόμα 4ου,
ριο pous mou θα ευνοούν anoKAE1-6,n αυτό μπορεί να σημαίνει-Πα
στικά tous και, ειαΥγελμα. Το ty. ράλληλα. to κυμινο nou καΒαρο..
καλυττικό και δείχνει ότι θα natZp.
ΚΕφαλαίω6n ρόλο στην κατανομη
anpoomou τέλη Μαΐου. unopeovei ΟΕ ε Knafcuan tous vtous αγροtiKOU Esoobripatos ar σχέση με το
άμεσον νισχύσεων, σελ 448-49
Κίνδυνος αρΠαγής
κονδυλίων ΟΕΦ
Κουμπαράς φλούδα
με εντολή Κόκκαλη
φθάνουν τα οσκάγια" του
Τογάλα Πιτσιλάει τη Βάθη
στο cuou pol to μέα ade. 52
-avon Emre om veo on 55
ΣΑΒΒΑΤΟ Πατρ κου
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 0612
-dion 20:32
ΣΕΛΗΝΗ: 4 ημερών