Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Ελλάς 'Ελλήνων
διαταοαγμένων
Av ipovinou Kai "touvia, taanoor
Τό βαθύ παράσ ήνιο
τής παοαιτήσεως Σακελλαοίου
Oi «πουιτοοιανοί», οι προαγωγές χαί πόθεν προκύπτουν ολα αυτά
Σύννεφα νέας κρίσεως
επανω απο την Ευοω τη
Σ 'Ιταλία, Πολυνία, Γαλλία οί έστίες
άποκτήστε 2 προσκλήσεις
ΔΩΡΕΑΝ άξίας 60 €
μια, rcen rve porre Awak μητερες και κοτες
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
TON ATTIK
reportan ur gestUTEpr1 μο4pasurvec
luiluili cinii Apodw thaiw.pd
kal dwiutuiui iuupum tui i'.
lorie' ίως τις 20 ΜΑΙΟΥ
n dode P 0 ίας
'Η άποψη τών δημοτών για το χάλι των Αθηνών
ne ara.