Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1950)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Σίμωνος άπ. του Ζηλωτου. Λαυρεντίου όσ. τού Μεγαρέως
ποωθυπονογος
ήνη 25 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6.20
νόησε ό πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας γιά νά
απευθυνθεί χθές στήν Βουλή. Καί φυσικά μείζων
ει και να το καταγγείλει.
πρόσ ύνησε το στέμμα:
Ο Κάρολος με πομπή 50 αύτοχινήτων θουαμβευτυχώς στο Μαξίμου
1ο πρωθυπουργό άπο το ρατου ένοχλημένου ήγέτη της νεοοι πολίτες απασχολούν μέ ασήμαντες λεπτομ
σπουδαία και τα σημαντ
ρεια. Ή έπίσκεψις
πρώτη, μέλους της βασιλικής οικογεμπλαζέ ο πρωθυπουργός τοποθέτησε τον έαυστερ , Αλέξης Τσίπρας, τής πολιτικής
δυνάμεως ή οποία πολέμησε σφόδρα τόν
ένα βάθρο πολύ
ημα του ομιλητού και από έκει
βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, έπειδή
άνέδειξαν τό ζήτημα των ομοφυλ
κτατορικάς,υπεδέχθη χθές στα σκαλιά
Αυτό δεν σημαίνει πάντως οτι π
επίδικο: Φοβάμαι πολύ τούς ήγέτες που διαμαρτύρονται συνεχώς έπειδή άδυνατού
λο. Και δέν τόν ύπεδέχθη τυπικώς με κάση και την οικειότητα του ανθρώπου ό
του πατρός του
δίκης του πατρός του πρίγκηπος
συσχετισμοί στα ΜΜΕ
Ανδρέα σε έκτέλεση στο Γουδί)
τίστου Πρωθυπουργού μόλις προέβαλε
ο Κάρολος στήν. Ηρώδου Αττικού π
ερχόμενος από την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Παλαιά Άνάκτορα για τους
πρεσβυτερου Ενα πιον μαλιστα τών τη
λεοπτικώνδεκτώντο πρόσωπο το Προθυπουργού απεναντι στον διάδοχο του
μελλοντικού στέμματος έλαμπε.
ετίαςτοϋ2000τικάστίςάρχέςτήςδεκ
γαπά πολύ. Αλλά πρέπει να θυμόμα
έςτου. Δεν έπεσαν απο τον ουρανό αυτές ο
απόψεις. Το να βάζεις λοιπόν το χέρι στην μέση
ν κπέμπεις το έλιτιστικο μηνυμα σπαταλάτε
τόν πολύτιμο χρόνο μου», νά άνεβαίνεις σέ ένα
κης«κυνήγησε» τήν βασίλισσα Φρειδερικη ταν απεφασισε να μεταβεϊσεέπι
σημο ταξίδι στην Μεγάλη Βρεταννία)
ηταν αυτός που χθες ύπεδεχθη τόν έπεpχόμενοβασιλέα και τήνεπερχομένη βατευσις όλοκληρωθη
συμφιλιωη
εληξαν. Ό
Μαραντ
δα και στήν Κύπρο λόγω τής αρνήσεώς
να δεχθεί το αίτημα των
Ποιός άραγε νά τό περίμενε! πος στις πρεσβείες τής Κούβας και της Βενεζουέλας,
στο Μέγαρο Μαξ
έπίσης, Περιστέρα Μπαζιάνα,ράφτη
πάση περιπτώσει ας μήν μεμψνα παραστεί στην κηδεία του Φιντέλ Κάστρο, ο αρχηγοςτηςπαραταεως η οποια
πρωτοστατησε στον αντιβασιλικό ανα
προδικτατορικας (ο Γρηγόρης Λαμπράμόδας γιά νά σταθεί έ
δούκισσα τής Κορν
στοέπισημοδείπνο. Μόνο τό φακο και
το παπιγιόν έλειπαν.
ΗρώδουΑττικούόπρίγκηψτής
Ολιας ορούσε στολη και παρασημα
κάτι που προβλέπεται μονον οταν συ
ναντα αρχηγούς κρατών μέ βάση το βα.
μοιρούμε. Ό Κάρολος έδωσε στην προτευοσα ολιγη απο την παλα βασιλικη
νονομοσχεδιο. Θα έπαναληφθεί Και οταν ανα
καλύψεις οτι
αλλης Καμιλλα
εις σέ παράλληλο συμπαν, θά ειναι
σταλγούν
ζήτημα: Τα παιδιά. Πράγματι, αυτά είναι το βασιρούμε είναι πώς δέν υπάρχει ευαισθησία για ολα
παιδιά των μεταναστών στ όποια έδωσε ιθαγέ
όμοφύλων, ναί, άλλά γιά τά υπόλοιπα; Δέν είδα
κανέναν βουλευτή νά παθαίνει κρίση συνε ιδήσεμια ιδιαίτερη ευαισθησία όταν βουλευτές κατή
όλων πήγε περίπατο!
ήαντίδρασις τής ΕΕ στήν άναμε.
νομένη απόφαση τού Άμερικανοϋ
Προέδρου γιά τήν απόσυρση τών
πληρωτού υπουργού ,Εξωτερικών
και μάλιστα μετάάπόσχετική έροτηση τής Εστίας», κατά τήν
ντο τό άλβανικό άλλά και το ζήτη.
μα της ονομασίας μέ την FYROM.
«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
υριε πρωθ
υπουργέ. Όταν
γράφων ό Γιώργος Κατρούγκα
λος κάλεσε για άκόμη μ
συντονισμό τής εύρο παϊκής οίκονομικής πολιτικής διότι δπως ειπε
πλαισιο τής συμμαχίας Ελλάδος
κή οικογένεια λοι σας βάζετε στους βουλευτές
ζήτημα κομματικής πει
κανουμε κανενα ανοιγματακι σ
άλλαγή ταυτότητας φύλου, υιοθεσίες όμοφύ
λων, σύμφωνο συμβίωσης όμοφύλων) γιά νά μαζέψουμε κανένα ψηφαλάκι, πάμε στο «κατά συρηνικα του Ιαν. Ο Ι αλλος ΠΟΕαλλά και
Γερμανίδα ΚαγκελλάριοςΆγγελαΜέρκελ έσπευσαν άμέσως να
ρος 'Εμμανυέλ Μακρόν,
τέλη Μαΐου, ο κ. Κοτζιάς θά γίνει
δεκτός άπό τον νεο υπουργό Έξω
ικών των ΗΠΑ Μ
σαφώς
νέλευθερία έκφρασης. Καί έδώ
είναι σέάλλος μήκος κύματος από
τις δικές μας, άκόμη και άπό έναν
βουλίου,ΕθνικήςΆσφαλείαςΤών
Μπόλτον. Άπό τήν άλλη, ήΈλλάς
πιουμια της
για ζήτημα αρχής πρόκειται. Η μεγάλη κοινωνία
παραδοσιακό μόνο έπειδή
σο με τις ΗΠΑ οσο καί μέ τό,Ιράν.
ΗΠΑ».Ή έπιλογή τής'Ελλάδοςνά
τις καλές σχέσεις της με τόΊράν
δοσιακό, και οτι κάνει θετικές διακρίσεις στο διαφορετικό μόνο και μόνο έπειδή ίσχυρίζεταιότι
ύπουργού Έξωτερικών Νίκου Κοπαράθεση τών ΗΠΑ μέ τόΤράνοέν
κία τής Νοτίου Γεωργιας στόν νότιο Είρηνικό.
Η έγκατάλειψη τής πόλεως τών Άθηνών
Δεν φαντάζομα
καί ή Αστυνομία το
νά hérpeTE ά όμη
πλεον νοσυτίς Οιμα yés τών θυμάτων, πού&Amoρούν γιά μιά δόση.atSd&
νά κ τα άλου τό άν τιμο τό όπο ο
ζητουν ol διονητέ9 μ&S TE T
Krrows τής παροχής.
Afyo πό κάτο, μιά μικρή βόλτα
Δέν θά άσχοληθούμε μέ τόν ά ύ
Tro p CTON0d &pa ro δήμαρχο ;) Αθη
p mo πού πλ οο.
EdSebo προϊό > άλλά άποδείχθηκε σκάρτο Exeivos erwon ήδη
παρελθόν και σέ λίγο καιρό δέν θά
ύπάρχει ούτΕ ώς κακή άνάμνηση.
ΑφήνΕι, δμως, πίσω του μιά πόληκουρελού, μιά Αθήνα στήν χειρότρη μορφή της, μιά Αθήνα παραδομ.
νη στό παρ Εμπόριο, στο S δο ο ητέ5
ΣΕΛ 3
στάστα άτής Κυψλης προκαλεά
μη πό
φ5 ed
πρπει vaasa ρη6ei' ή πα
:Φάε σπανάκι έχει σίνα ον. Μέ το &
ρομοίωσις τής κομμώσεa του Ποοοον Τράμπ
του άφρικανικού κράτο K Την μ[+
τατοτή το Ο κονομικού Πα en
στημίου σέ &Tpo παρανόμου 4rTrop.
ου, μέρα μεσημέρι, χορίςνά παραμβα
ve. Ape b25TTEpfTTomos, άγαπητοί,
ένα άπόγαμα στην π ριοχή γιά νά
άνπληροίτετό μέytos
TOS πού έχει διατρόΕΕιδ Δήμος καί
τονη μελαγχολία Οι δυοΠαυλόπουλος.
TONσέ όλόκληρο τόν
ο Ηλδε δμως ή στη.
Πατήσια
ποτελούσαν τόπο καλο. Και ή φαντασία έν5
εισηγήτρια της ΝΔ
στρωμάτων, φιλοξενουν κυρίως τριτοκαί πιό κοντά
το Ιγκλήμα.
τα ορια, οταν
κτηρισμός αυτός όφειλετα, στήν πρώην πορνοΚυ μέλη τών ΤΤΕρασμένων δοοεπών
νάκι έχει μεν σίδηρο, περιέχει ομως
πουργείο τό ότοϊο Εχει τήν eten η
erπάρχα σχέδιο
γιά νά άγορα.
Δυστυχώς, άγατητο, ή Αθήνα
Ηδηματική άρχή
elby ταλ ped.
στάρ ΣΤόρμυ Ν
θάάσχοληθούμε, όμως, μέ τήν
ύπουργείου Προστασ.
(μή γελατ) τού πολίτη, τό όπο ο
ou e en η γιά τό κατά τη
μα μιάς (άκόμη) Ιστορικήs περιοχής
τής Αθήνας, τής περιοχήs του ΠΕΝτα Τ ή Τής by rradve s e 66n
γήσουν το SBi0CT rgCT νπέληση
τών άανήταν TOUS. Κάποια στ Υμή ή
ή & oyn
Αρκεϊ νά συνομιλήσετε μέ κάποιους άπό τούς κατοίκους τής Οδού
Μαυροματαίων. Του δρόμου πού θά
ήγεσία το
πινο όργανισμό νά τον
δύσκολο. Άφησα
ρέατής όποίας εύον η άτο
κόσμημα τής
κίτάσ
τής π p οχής πού
κοσμοπολίτικο δέρα.
περ ο
θά μοσχοπουλη ούν»
θεσις
Τό Ναυάγιο
pu EdmoZg ή
Πεδίου του Ape
ποσόν των δέκα
άποδίδεται στον Γερματό «μέσα» Το
άλλά μάλλον δέν ντήρξε (καί μάλλον
δέν πρόκειται νά ύπάρξει) συντονιτό Καράτσι, πιστάντε με
- 1 έκατομμυρίων λιρον
παρουσιασθεί το φθινό.
πωρο στο Πεκίνο. ΣΕΛ. 7
οτοϋ"Apecos.
Αν σ oped ones πώς ήταν άλλά
ράάρκούσαν δυο-Tpeis όργανοκαλή άστυνόμευση, ώστΕ νά καθαρίναΡα τικών. «Η ζωή μας ε ναιμοπ|
6pEuη τών ποντικών οι
τόν σίδηρο στο σπαν κι,
ΤΤΕ ή Αστυνομία τοϋ Λονδίνου νά μσχετιώς ed0λο «λίφτινγκ» ή π
ιοτά σενάρια συνωμοσίας πληθαίνουν
τικών που ουσιαστικώς
σε κ ντρο διακινήσεως ναρκωτικών
καί4mropias λαθραίων προϊόντων,
ρκή ΚλαδαονομάστΕ μεσα καί άοϋμε
ήμέρα μέτήν ήμ ρα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ