Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΥΑΛΟΥ 9514-ΕΤΟΣ 34' . TIMH 1 € . ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 817,92 μονάδες
Ανοδος 10,93%
ΕΚΡΗΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ
Σελ. 5
«ΚΑΥΤΟ
ΚΑΛΟ ΚΑΙ Pl.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν γκρίζες
ζώνες σε Αιγαίο
και Δωδεκάνησα
Σελ. 2
ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ
Κανένας φόβος για θερμό
επεισόδιο Ελλάδας-Τουρκίας
Em τώσεις
Μία σημαντική κλιμάκωση των εμπορικών
εκτροχιασμού της
συνεχΖόμενης ανάκαμψης του παγκόσμιου
εμιοριου και της Παγκοσμιας οικονομιας, συμ
φωνα με ανάλυση της Ευρωταϊκής Κεντρικής
εντάσεων θα εχε τον κινδυνο
Αύξηση εξαγωγών
κατά 13,6%
το 1ο τρίμηνο
Η έκθεση, με τίτλο: "Συνέπειες για υν Παγκόσμια οικονομία από την αύξηση των εμπορικών
εντάσεων", σημειώνει ου οι δασμοί που χουν
ανακονωθεί τις τελευταίες εβδομάδες anotEλούν μικρό μόνο ποσοστό του εμπορίου των
ΗΠΑ ή του παγκόσμιου εμπορίου και η επίπταΣελ. 6
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
PIMEPHE AEY
on τους Πιθανόν θα είναι περιορισμένη.
Τα Προϊόντα Που επηρεάζονται ano τα μέτρα
ανοσοχούν σε μόλις 2% του ε σαγωνών των
ΗΠΑ και των κνεζκών εξαγο ών και λιγότερο
από το 0,5% του Παγκόσμιου εμπορίου.
Αν ε δωθούν απομονωμένο, η άμεση emmaσί τους είναι απίθανο να είναι πολύ σημαντική.
Ωστόσο, έχουν ξκάθαρα αυξηθεί οι κίνδυνοι
Που συνδέο ται με μία κλιμάκοση των εμποροκών εντάσεων και μια ευρύτερη αντιστροφή ms
ΠαγκοσμιοΠοίησης. Αυτο μπορεί να επηρεάσει
ης επενδυτικές αποφάσεις σε όλο τον κόσμο, δοκιμάζοντας την ανταή της δυναμικής του ΠαγκόΑΡΜΕΝΙΑ
σμιου
και Ελλάδα «έδεσαν»
τη συμφωνία,yia EastMed
Προσομοιώσεις Που 'καναν σαλό η ης ΕΚΤ
δείνουν ότι η επίπτωση στο Πανκόσμο εμπόριο
και mv Παγκόσμια Παραγωγή θα ήταν agoonμείου στην περίπτωση μίας σημαντικής αύξησης
του Προστατευοσμού. Σε ένα σενάριο, όου οι
ΗΠΑ αυξάνουν σημαντικά τους δασμούς σας εσαγωνές από όλους τους εμπορικούς εταίρους
τους, οι onoo προχωρούν σε αν ίστοχα αναμε
αΠοτέλεσμα για την Παγκόσμια οικονομία
πρωθυπουργός
ο Νικόλ Πασναν
τρα, το
θα ήταν ξεκάθαρα αρνπακό.
Σε ένα τέτοιο σενάριο, η επίπτωση θα μπορού
σενα είναι ιδιαίτερα μεγάλη συς ΗΠΑ. Ηακρθής επίπτο)on σις μεμονωμένες χώρες θα εξαρτάτο κυρίως από το μέγεθος, την εξωστράεα
και την έταση του εμπορίου τους με τη χώρα Που
Σελ 3
επιβάλλει τους δασμούς.
°λογικός