Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Οργανώνει
ήν ήττα του
Tgiry SMtion 2018
imtirenn poor στην
nonvontpopt etwa το Αση par
Έλληνικό-Ενοωπαϊκό έδαφος
τα "Ιμια με την βουλα της ΕΕ
Βόμβα Παυλόπουλου:" Εχουν ύφαλοκοηπίδα και ΑΟΖ ολα τα νησιά «Natura»
Για την obowould Της
ENTIrroarinnrhyaiiiintu iti
στην Ήσημη tronas.ph! Της
ravril.imic man ir re
Zdeq : Εκλογές
καί διπλό δημοψήφισμα
Στόχος του να ξεπεράσει τά τελευταία "αγκάουα
ΠΕΝΝΙΕ
hu ngocit moun udTC
eu uw ena
rivapSTvo gaben
i.iarn, kinér1μο,irintull.
onnioqupifooruo μΕ Την EALukirtpodtiu.mvt rivu' s irraiar
whovyxzviena T4' RoEbec; tpl
Σήμερα
Τής ήμέρας
'Οταν πέφτεις σέ άγνωστες λέξεις