Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ανάσα για καταστηματάρχες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
S Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 111 li
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018
Φραγκιαδάκη Ανάσα για καταστηματάρχες Αμεση
απομακρυνση
του κυβερνήτη
Θα μπορούν να κρατούν ανοικτές τις επιχειρήσεις τους και μετά τη σύνταξη
από Εθνική |
Enttta arto arto pion tou
Tnv nmpelEnon του από τη θέση του
Οματαλού" με τουρκικό πλοίο
του unoup rico E voolas H pde non arth
ξ0co οι. Ωστόσο, νια 000 διάστημα aa r
vous nou aplax ονται αντ ittanopK KO.
Er-con ar κατάσταση του κυβερν
upoptiyo πλαί) στα νότια
Προσπάθειες για μέτωΠο κατά Ερντογάν
από τον apxmo EN Niko Toom,
ταμείο Tns ΕΤΕ. Από Την 0λλι, Τ11στάντα την κολη nopia οτα stress
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
Αυξήθηκαν
κατά 776 εκατ. ευρώ
Εφθασαν 8.339
Kat& 776 εκατ. ευρώ oueenKnv
ένα μήνα κυτά ταν onoo δεν umap
Οι 4.636 στη Λέοβο
διο. Ευρώ, ενώ t
ůvEr to 101650.IEA 22
528 ατομα. Τον Ariplu, σε Α
την έκδοση κακοηουυν
περισσότεροι ano 180 ohnpoe Αλ.
01nv Ελλάδα tnuv βρε, to takeΕξερευνώντας το Πολύχρωμο βουνό
poès pedo too Epoou Ek.7
co εντουτο iAAnunc και να τους
δένδρα,
η νέα μόδα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αηλή αναλογικη.
ανευθυνότητα
6 Φαρμακα: Ενας 70ep νος Α'.
as που κλιμακώνεται, καλό riv0,
τα τελευταία 500 xpona. EEA.7
ΣΧΟΛΙΟ 1 ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥ ΝΑ ΚΗ
Δύο αριστούχοι στο σανίδι
Ολα στην τύχη
Folli Follie: loxupo namin δέ.
ίδουν Touruerw nou Elonpomouv
Bo.udvouKonD 00pOC0TnvEVvoo} 1K
0 MussoaniEprvasmLJE νδούη. 0 EU.
ρε ia. H Foli Follie onoppimEl
Euon e Eupn00@vo10οντέξει. Βοϊοε.
ptexuevotun wooewnou Exooui ow
unosuooOvoboono.οκτώ xpOVOBETO
tric latp.inc Enlik aawuv m' ano ponti tr, Αραμοui00AN BEpurt01nc EnNapoumnc.deauK
σ6noEK. Eovoutoioe AOyo. δενουνυΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα