Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ21ATAMOY2018-APOYwOY404 www.edrom os.gr € 200
ΔΙΕΟΝΗ
Πυραυλική
επίθεση
χαμηλών
Προσδοκιών,
Συμπεράσματα
από τον νέο δυτικό
τυχοδιωκυσμό
κατά τnszuplas
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΛΕΙ
ΣΟΦΙΑ
ENIAA 7
Η τουρκοποίηση του Αιγαίου
δεν είναι αναπόφευκτη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κύρα Αδάμ
Ενδοτικότητα, «κατευνασμ0s» και εφησυχασμός Παθητικοποιούν
τον λαό σε στιγμές που είναι αναγκαία η άνοδ0s του Φρονήματοs
και του Πνεύματ0s αντίστασns στον επεκτατισμό τns Τουρκίας
συρρικνώσει εθνική
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ntu πρόκληση nMoon
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΠαγκοσμιοΠοίηση
του Κάρλο Φορμένα
ΕΝαι an°κλειστικά unow
IENAAB
μέχρι τον 250 MeouBprvo nou
στο σκο ενομαεμέλλον
chal no
anoucos μπροστά
977179252007