Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ο δραματικός διάλογο
we e Kken
Σήμερα Το στερνό «uvio» 010 σμηνυνο
στο χωριό Του στην Καρδίτσα σελ 6-7
Σαββατοκύριακο 14-15 Απριλίου 2018
Αρ. Φύλλου 1.116
Τα περίεργα σημάδια αναβιώνουν θρύλους
ΝΙΚΟΣ KOYAON ΣΙΑ
σελ. 1 3
ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
τους Τούρ
μαζουν
Πατέρας Πέταξε την
6 μηνών κόρη του
11110 TIIV Ταράτσα
σελ. 4-5
σελ.15
000 και να κρύβουν τους σταυρούς,
έρχονται πάλι στην επ φάνεια
Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτούκι