Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 4ΑΠΡΙΝΟΥ 2018-AR
ΦΥΑΛΟΥ 403 www. edromos.gr € 2,00
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
IndustryZENAE
4.0 και
ΣΕΛΙΔΕΣ 15-18
τεχνολογικοί
ανταγωνισμοί
Οι στόχοι τηs Τέταρτns
Βιομηχανι(ns Επανάστασns
Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Kivas
για την τεχνολογική ηγεμονία
INDUSTRY
.nos ο στρατός «καθοδηγεί»
61400
την επιστημη και την
ΤΕΧνολογια
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ «ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η Ελλάδα ωs χώρα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«Με τη σημερινή
ηγεσία των ΗΠΑ,
οτιδήΠοτε εναι Πιθανό»
ΣΕΝΑΕΣ2-3
Εκτεθειμένη στην Πολεμική απειλή του τουρκικού επεκτατισμού,
από Έβρο έωs Καστελλόριζο-Επικίνδυνα ευθυγραμμισμένη
με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ μπροστά στη νέα πολεμική ένταση στη Συρία
Το φρόνημα του λαού, η Πιο αποτελεσματική ασπίδα!
| ΔΙΕΘΝΗ
Η Συρία στα όρια μ1as
ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 89
συγκρου ons
ΣΕΛΙΑΕΣ10-11
ΣΥΝΕ ΥΞΗ
ΣΤον Πολιτισμό
και όχι μόνο δενμπορεί
να υφίσταται εμπάργκο
ΣΕΛΙΔΕΣ 243
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γιάννηs Χρήστου
ZENAE 26-27