Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Τον έδεσαν Πριν
Τον σκοτάσουν
Στα χέρια Του άτυχου φοιτητή
βρέθηκαν σημάδια που
δείχνουν ότι τον είχαν δέσει
MONO ME
Πέμπτη 12 Απριλίου 2018
Αρ. Φύλλου 1.114
Παύθηκε από τον μητροπολίτη και προσέφυγε στο ΣτΕ
μενουδοχέρι
«θεράπευε» ασθενείς
σελ.5
. Εκανε Το νιατρό και
έπαιρνε 50€ την επίσκεψη
Αφόρισαν νεαρή
Που άναψε
Σεκαίμα οδύνης
η κηδεία της
40χρονης
ητέρας που
TOAVI0Φως
.BVnK&OaoyUI1VOC στο δρόμο,
στον Αάδωνα
σελ.15
σελ.5
, σελ.12