Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στους θεσμούς το προσχέδιο του ελληνικού αναπτυξιακού προγράμματος
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ:0,50 E A.Φ. 5202 Πέμπτη 12.04.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΨιλάΨηλά» από
>>> Τελ.
οχυτάλης
στην Deutsche Bank
Ορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής
για την Money Globe
Alpha Bank: Στη «μέγγενη»
τριμηνου ανακοινω ηχαν τα αποτελέσματα του μηχανισμού ΛΟοβξεχίνησε η Alpha Trust. Méoo
του site,
χώρου και Ανε
ιστά προέβλεψαν τ
οειχτων, μετοχων,
ακόμη χαι του bitcoin.
Οι πιο πετυχημένες
λιση 024% ), το 10ετές Bund (οι
Ανεξάρτητου αχριβώς ), και την
ισοτιμία Ευοώ / Δολάρίο (οι
Επαγγελματίες 0,73% ). Η
μεγαλύτερη αστοχία α
την τιμή της μετοχής της Εθνικής
Τράπεζας ΕΤΕ +1,13% (πρόβλεψη για άνοδο 40%, στην π
ματικότητα πτώση 18% ), αλλά
και γενιχοτερα την ταση των
μετοχών στην Ελλάδα και διε
Κεφαλαιαγορά: Παρ.
είχε άδεια λειτουργίας την CNL |
pital
ALPHA BANK
Στο +13% οι πωλήσεις μέ
επιστροφή στα χεροη
ALPHA
Σαφή βελτίαση οικονομικών
επιδόσεων, σημείωσε το 2017 η
εταιρεία τροφίμαν Κρητών
Άρτος, που είναι ευηγμένη στην
Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ.
χρηματοδότησαν τις επενδύσεις
της χρονιάς, αφ' ετέρου μεία)σαν τον καθαρό δανεισμό κατά
695 χιλ ευρώ.
Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφο
Παρά την αύξηση της απασχόλησης, οι φορολογικές επιβα
ρύνσεις που έχουν εφαρμοσθεί τα προηγούμενα έτη, σε
συνδυασμο με τις επερχομενες περικοπες στις συνταξεις και
τη μείωση του αφορολογήτου, συμπιέζουν τόσο την κατανα
Νοτική δυνατότητα, όσο και την εμπιστοσύνη τον κατανα
λωτών, τονίζει η τράπεζα
. Με βάση τα στοιχεία της 31ης
Δεκεμβρίου του 2017, τα ίδια
κεφάλαια της Κρητον Άρτος
813η/5.4.2018
συνεδρίασή
. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά είχαν διαμορφωθεί στα 3,83
ανισμού Εναλλακτικών | 13,3% (από τα 5,24 στα 5,94 εκατ. ευρώ χαι ο αθαρός της
| εκατ.
δανεισμός στα 900 χιλ. ευρώ.
Επενδύσεων με εσωτερικ
διαχειριση, σύμφωνα με τον
4209/2013, στην εταιρεία . Το EBITDA (κέρδη προ «Ηδιοίκηση της εταιρείας εκτιφόρων, τόκων και αποσβέσεων)
διαμορφάθηκε στα +877 χιλ
μά ότι και το 2018 κα είναι μια
δύσκολη χρονιά για την ελληνιCAPITAI
Η ανάκαμψη της οικονομιγικότητος
εργασιας
1 286 χιλ το 2016 κή οικονομία, λόγω της υψηλής κης δραστηριοτητος το 2017 δεδομένου ότι για μακρά
στηρίχθηκε αποκλειστικά σερά ετών οι αποσβέσεις
στις επενδύσεις σε μηχανο- παγίου κεφαλαίου υπερέλογικό και μεταφορικό βαιναν τον καθαρό (χωρίς
ανα- τα αποθέματα) σχηματισμό
λαίου της χώρας είναι σημαίνει η Alpha Bank
ιδιαίτερα ενθαρρυντική για ΑΛΦΑ-0,53% στο εβδομα
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ!ewu,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 110
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Η εταιρεία θα λειτουργεί με
την επωνυμία «CNL-CAPL |
Το αποτέλεσμα του 2016 είχε
επηρεαστεί από τις αυξημένες
ποοβλεμεις επιοοΡαλιον απαιτήσεων λόγω της υπόθεσης της
αλυσίδας Μαρινόπουλος.
q°ρολογίας και της μείωσης της
αγοραστικής δύναμης των κατα
ναλατών. Η μείωση κατανάλα)σης και η ελλευΜ ρευστότητας
λουν συγχωνεύσεις, εξαγορές
και κλείσιμο επιχειρήσε(ον,
οριζόντιες σνΥκεντρωσεις και
ολιγοπωλιακές καταστάσεις.
νέωση του φυσικού κεφαΑΝΩΝΥΜΕ
παγίου
κεφαλαίου,
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν
κερδοφόρο (+325 χιλ ευρώ)
έναντι ζημιών 916 χιλ το 2016.
την ενισχυση της παραγωαίο της δελτίο
T 1 ΚΩΝ | . Οι λειτουργικές ταμειακές