Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το ύψος
των περιστασεων
Πομπη 12.imraior 2018
Xputu, pa. 41
out women ma as To άγνωστο παουσκήνιο
itre γιά τήν ΑΟΖ
του Καστελλοοίζου
νησεως, ο ΟΗΕ χαι ό Τουρας ΑΕΕΘΑ
Τα τηνος n erinvdar
to on
O χάοτης στην του0% κη έφημευδα κυβε
Πρός συμίυβασμόγιά τόονομα«Ανο, Μακεδονία
ΔΕΝ uir nfa
wφυλατανη0dr ai τίς vnot tsi
Ehatro
ςστηνηερ
τη φ ipa anii
iueos pi in,|μας ύο uir
rvnu a itmiswit siaΤής ημέρας
Η μεγάλη χυοία Δέσποινα Αχλαδιώτη
Σήμερα
ΑΝο Χ.ry* Kier " (72.6],
eerai aur talagern
Διαβάστε τα άρθρα
σε παγκόσμια μετάδοση