Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΔΩΝΑ
o στα
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
Αρ. Φύλλου 1.112
Την άφησαν και έφυνον», καταγγέααει ο narpacrn
σελ.7
Για θαύμα κάνουν λόγο στη Μονή Αγίου Νικολάου στη Ρουμανία
ΚΛΑΙΕΈ
ΕΙΚΟΝΑ
της Παναγί
από τη Μ. Πέμπτη
Είχε Ευνυκλάψει το 1 694, Τότε μάζευυντα δάκρυά της υΠΟ ΤΟ Πάιωμα
σελ.5
ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΣΧΑ
Ετα Ανώνεια
Encvn
Μενενακηα
Τον δικαιώνει τεστ
αλήθειας: «Είδαμε UFO»
Αστροναύτns του «Apollo 1 1 » μιλάει για
την ιστορική αποστολή.
1με τον Μάκη
Την Κέρκυρα Ρουβάς, Κι
σελ.15
18-19