Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Άνα ρίβειες
βόρεια σύνορά μας. Δούρειο ϊππο γιά τήν πραγγραμμής του τροπος με το
κατ προσπαθεί
ει ο μιά
ΕΛΛή ιχή
Τά συλλαλητήρια έκδίκηση του έθνικολαιχισμού χαί συνέχεια των άγανακτισμένων
ωμα του βουλευτού, οσο και γιά
ση τής αντίδρασης ένος πολύ
στική δημοκρατία της Μακεδονίας" υπήρχε τό
Καί παρ
λάθη που έγιναν, τό
νομα ΠΓΔΜ
άγανακτισμένων
τία προτάσσουμε το σ λληνική εκείνο οπιοτ
Τ0άυπ
άποπλούν τό 98% τού
κλησις σήμερα οτι χαρίσαμε το ονομα Μακεδοκάλυ p S Αμερικαν νέ
στον Α
δυνατότητα έπιλογής μεταξύ δύο
προοπτικής «άγοράς άεροσκαφών
Ήολοκλήρωσις και υπογραφή τής
τους δύο κατασκευαστές κινητήγαλύτερης έκδόσεως A321 neo, με
δυση στα άεροσκάφη
νέας τεχνοΙ
ταρα γιά τήν έξάπλαρέα του Τσραήλ El Al, τό
γορά 42 άεροσκαφών Airbus
μού μέσω περαιτέρω μετατροπής
πόσχεσηγια ποιοτικέςύπηρεσιες
tie αλης τόν κηγη
Στην χωοα τον ποοσποιητου
αι τον «μπελά»
αφήνονται άμέσως ή λίγο άργότερα
κοτικών, ντήλερς, σωματέμποροι,
καί άπολα άουν τόν σ
pne αισθησία στά προυπά του..
κάνουμα! Καί βγήκαμε όλοι, σάν τά
άντιδράσαμε;» ρώτησα έναν συνεπYupees» μού
μπΕλα σου Yupees,» λέμε καί τό βόΕπιτρέψτε μου, άγαπητοί, νά
88χρονου άποστράτου λιμενικού, ό
ρήματα «ΤΙ θ λετε ά κ ουμε; Αυτό
ασμό τών
πε καί φυγε τρέχοοδυτική έπαρχίαΓιουια ,
σμου, πού dm0πλου το
έπεξεργασίας καρυδιών
TOUS μόλις 30 μέτρων μέρα
ΣΕΛ. 4
σω τόν τρόμο μου, γά τον τρόπο μέ
προσποιητού. Προσποιούμεθα τους
ρακαλώ) τής χώρας, ξεμπουκ pouv
ρος μενοι ποτε καποιους Eyeστουκ owmpopous» άλλά συνήθεος τήν
κατά πολυκαταστήματος
Χωρ SYp°σμό arm ήχώρα
τούς καθηγητες οι παράλλοι προΝόμος
χε πολλές έρμηνείες. Μία διακα
ες στα μέσα μεταφορας
ίζουν, δολοφονο
0 amστοιο he α δλοι τόν άνή Epo! Ol
τήν μύτη τής (λατώρο) Αστυ ομί s!
τρόλαο καί ξαφνικά τό όχημα στο
κουλιομένος και λέει άπλά: «BYErTE
Νόμου (gpeTE bis τώρα
) θά άποείναι οι
την δουλειά TOUS ETE dvoa μπουκα
λάκηδeo, ληστές εμπράβο », δολοφ.
Akv Εχουμε τά μέσα δέν μ8s άφήνουν
έμες δέν,Κουμε ούτε λάστιχα γιά τά
περττολικόο)dTE συλλα ponoroanocd
νοι κατά παραγγελία, 4ττοροι ναοdutoux t5ω, γιατί τό τρόλλε0 θά τό