Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EITIA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τό Μισθοδιχείο
T21 Mio 2018h
or her Musi urm utgebago anu Tonoen
Βετο ΝΑΤΟ στα Σκοπια
αν δεν αλλα
unaan ep ap
nal ea ca pao na an oa διο οτρα Οταν
ουν Συνταγμα!
Η συναντηους Παι, λοτου λου-Ι χοττμελλο) και ή έπκοινωνια Τσιπρα,
τολτενμπεΟγκ
στην Αυστραλία
Μέ μισθοί,S 1 13 χιλιάδες εύρο έτησίος
Τής ημέρας
Εκείνες οι ομαοφες σχολικές ήμέρες
Σήμερα