Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
. Τύπος Χαλκιδικής
Kurata
ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 220 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5442 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ E.I.H.E.E 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
IKARUSTOURS
Success Story
στο Βερολίνο για
την Ανατολική
Χαλκιδική!
«Χορήγηση
αδειών για νέες
φυτευσεις
οινοποιήσιμων
ποικιλιών
αμπέλου»
Στα 1.161 ευρώ ο μέσος μισθός
ΕΦΚΑ:
ΣΤα 49 ευρώ
το μέσο
EURO 11
: ημερομίσθιο
το 2017
Ο Δήμος Πολυγύρου Τίμησε τον νέο Διοικητή
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας,
Αρχιπύραρχο, Εμμανουήλ Τσολάκη
Το καλύτερο θέρετρο για οικογένειες
βρίσκεται στη Χαλκιδική!
ΕΠίσκεψης αντιπροσωπείας
εκπροσώπων
του Διοικητικού
Συμβουλίου
του ΕΠ!μελητηρίου
Χαλκιδικής στις Βρυξέλλες
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι Παρατηρώντας
προσεκτικά τα χέρια ενός ανθρώπου,
μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλικία Του
Πώς τα χέρια σας
την ηλικία σας