Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ρυτής-Νικόλαος Καραθάκος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Εκδότια Σταυρίδου L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Appna00 6880-1 1.586 0,50€
| Χρυσή η Αννα | | Τρεις ετιστήδιοι φίλοι
έχουν αδύναμα σημεία αρκεί
Κορακάκη
στο Παγκοσμιο
Του Μεξικού
της εκπαίδευσης το 1906
στην Προσοτσάνη Δρ μας
(Μια ανέκδοτη έκθεση
Του Δημητρίου Μ. Σάρρου)
στον Δημοτικό κ Το
της Δράμας
τους φόβους και τις δυσκολίες.
napoudion Της νέος συγγραφικής δουιεός Του
Σύλληψη δυο ατόμων ! Τι στ' αλήθεια συμβαίνει με το διανωνισμό του ΑΣΕΠ
σέρβιρε και «φρουτάκια»
Δίκες εθνικών
tpour :::
Νέα τροπή στο ζήτημα
πρόσληψης προσωπικού | του192 man
για τις φυλακές Νικηφόρου -ΕΙ!
εγκλημάτων
Eu erpe σαν το βράδυ της ΠορΘ. Μαργαρίτης: «Εχουμε αθέτηση των υπεοχημένων
άλλα μας λένε άλλα κάνουν»
που έξησα και με
-Χ. Κεφαλίδου: ««Διφορούμενος χρησμός ή απαράδεκτος εμπαιγμός!»
από το 800 πΧ. χάθηκαν για πάντα. Ο ξεΔράμας, ένας 52χρονος ημεδαπός και Του Θανάση ΠοΑμένη
ένας 40χρονος αλλοδαπός υπήκοος Α
βανίας, κατηγορούμενοι για παράβαση
του νόμου περί πογνίων
ΙΝΑΙ ΑΠΟ αυτά τα Οητήματα Που λες ήμας
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων
sepyeoov και δράσεων, για την καταπολέμηση της δο αγω ης mohouw τυ
Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράπσης Ν Δράμας, ή ΚΛά το γνω
στόν , κα . ως Φυλακές
κρατά 15χρόναχορς έχει
δάκης Πέτρος 2. Γούναρης Δημήτριος, 3.
γιος 5.θεοτάκης Νικόλαος καί6, Xatnτου Νικολάου πλαστήρα
του υπ. Αικαιοσ
νης προς βουλευτή
λακές
κατάστημα | στηκε καιατο γνωστό και
avere ής του μάλιστα, ξεχώ
52χρονο προουρνά υπεύθυνο, να έχει
τους έκρΝε ενόχους εσχάτης προδοσίας
στές, εππράο τας στον 40χρονο,τη δι
νέργεια του απαγορευμένου τυχερού
ΣΥΡΙΖΑ, στα τέλη Οκτωβρίου
2017, με σχετικό Προδρ κό
εξαιρεθηκαν απο
την προκήρυξη Του
1922 στο Γουδι. Αυτή ήταν η γνωστή
«Ain των έξι, ότυς έμενε στην ιστοσε
του 2016111
του σε βουλευτή της Δράρας (σε ερώτηση της Χ. Κεφαλίδου),
ότι στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα συμπεριλαμβάνοντα θέσεις
και γιατη Δράκ, τα πράwara φα ετα ότι αλλάζουν,
pps ναγνοί ειτελικοί, ταχύει και τ όγ
Στη σχετι ή δικογραφία περιλαμβά Ε
ταετας ο 33χ ο ο αλλοδαπός υπ
σης Ν Δράμας (30 102017). Και ενώ ο υπουργός Δικα ο Ο ης
κ. Κο το φεο ό ακόμα και με ε ίσημη από τησή
mte καιναφο ματίζονται
Αλλά οι Ελληνες & χνουν εύκολα Τον
καταστήματος, ο οποίος απουσίαζε κατά
Κάλεσμα φορέων για
λίου, συνέλαβαν όλους τους πολιτικούς
λογιστές καιτο χρημαυκό ποσό τών 125
p.ecorpo pia
δικών Δράμα μαΑφάλπρο άρση
nonomien.. Τους δυο Έλληνες Στρατιωτικούς
διηνΚΕσρα τρατολόική δικτατορία
δεν t pompa κό μεγάλο ενικό po,
ακούτη οτάλη
από Τους Συλλογους Εβριτών
κλημα, το πραξικόπημα στην Κύπρο
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών του στηνμεγ
Σήμερα η Ειδική Συνεδρίαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΑΜΘ
Σύλλογοι ΕΒΟτών Ροδ6της, ,άνθης, Κφάλας, Δράρας και
τόσο τα στο πλευρό τον
Συλλόγων του Ν. Εβρου, δι μαρτυρόμεΝατέφθανανουνΕΧώςστην apmrn6λη,
λεωφορεα αυτοκίνητα, Πολίτες με τα
Πόδια και με ΠΟδήλατα α ono συνεντρώθημυν στην ΚΕντρική πλατείατης Opeτη θέληση μας για αμεση anoqu λάκιση
τον Παδιών μαςαπότ CT0up0ές Αρχές,
αφή οντας τ νομο στικες δναι λο ες
και τα καταοκοΠΒυπκά σεναρια κατά
τους παραδώσει την διακυβέρνηση της
χώρας. Με την κίνηση αυτή έλπιξαν να
Η ΕΡΑ θα πραγματοπ nee η
ο στρα
τιώναπότο τουροές
Στο πλαίσοοδ λωσης &αραρτυρίας
ας το πετύχει η φλαο nom
καν. Ο πολιτικο τούς έσυραν στο δικα
και η Οικονομία
και συμ Παράστασης προς τους Έλληνες
στρατιωτικούς, οι Σύλλογοι ΕΒρ τών Ροδ Πης
Σερρών, προσυπογράφουν το Παρακάτο
diequa των 6ων.
του Περιφ8Στον απόηχοτης εαδήλωσης διαμαρτυρίας nou ηρα ματοοή ημε την Περα
σμένη Κιχαή 11 Μαρτίου, στην
Ορεστιάδα, με την αμμετοχή πλήθους
κόσμου, οένα και Περισσότερα αλλοYOL qu φορείς δ πρανώ το ο άσημα
θα σοτελείταΠΕνωση να συνε οουμε
οανναμινσυ é ητη τε σαννα α αφορούμεγιατηντιχητυν paro μένων, για
την αγωνία τον ακογενειών τους, καιγια
Την TIr του Στρατού και της Πατρίδας
μας Καθένας ας οαλ βα Τς ευ νες
τους πρα εις καινα τ ωρη600. Ehan
λεγόμενη «Αίκη τής χούντας» ή-λόγω
του αριθμού των
«Akn τυνεί οσ.
ρεοκού Συμβουλίου Αν Μακεδον αςΘράκης, με θόμα. Αποδοχή Παρατηνης Καβάλας Δράμας και
«Η Ολι
η και pdr
η, ήδη επί 10
βουλίου και Βαση éou Πρ06 ρου του
nco epo κού Συμ ουλίου Ανατολικής
μ peC Των δύο στελεχών του Στρατού
μας σης φυλακές της Αδρο ο ολης
όλον τον ελληνκό λαό και ηρωτί
σως για εμάς τους EBare. Ενα
αμα το συ Α στη μεθ pon eτους απέναντι στην άδικη οπηση των
Α ει να οημειώοουμε ότ, η συγκέντρωση σμαράστασης στους &o Ear
άρθρα 165 κα 1 66 του Ν.3852 /2010'. Η
ou e pia0η θα πραγματοποηθεί στις
19.00 στην αΒουσα της ΠΕ. Ροδόπης
νες στρατυπιούς στην Ορεση δα ηταν
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
μα κή, καθώς
κόσμου πό ολόκληρη την Ελλαδα
προσελευση πλήθους δωσε δύο δυούς μας οθρώπους
Μασμαν
ίων, ένστολων και μη.
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΑΝΔιαλτα τού Μακ
κρη μας ο Οργοι και
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΟΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
ελπίζουμε σε μια συύπαρξη με τη γοτονική χώρα
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
μια και στάση εδά όταν α
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
εδώ για να βροντοφυνάδουμε
Παράδοση
2. "Καλαμιά,,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα