Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ερώτηση Παπαδημούλη για τη δημιουργία συνθετικού ομολόγου στην ευρωζώνη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugote net gr Βορείου Ελλάδος,ΕΠΑΛΟΝ KH T
Email:[email protected]
Τρίτη 13/03/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Ανακοίνωση της Ελληνικής ΣταΤΙστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΝ
Με εξαγωγικό «μπουμ» ξεκινησε το 2018
Βορείου Ελλάδος
Η συνολική αξία Των εξαγωγών ανήλθε στ 2,536 δισ
Lakitira
σηματοδοτεί η επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας
Τράπείες και τουρ οπερέιτορ
αλλάζουν τον ξενοδοχειακό χάρτη
Η Ελλάδα κινδυνεύει να
Τι σηματοδοτεί η επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας στο
ξενοδοχειακό συγκρότημα Lakitira της Κω. Πώς αλλάζει
ο ξενοδοχειακός χάρτης της χώρας. Ο ρόλος των τρασε χαμηλους μισαους
πεζών και η μάχη των τουρ οπερέιτορ.
Πολλαπλά μηνύματα εξέπεμ
σε η ώνοσφράγισήκαντεθεί
στη Eurobank γιαυγκρότημα
Με τον ΣΕΤΕ συναντήθηκε
η Εφη ΑΧΤσιόγλου
σφορών που είχαν κατατεθεί
rHEAnu
δοχειακό συγκρότημα
Lakitira Της Κω και η ανά
οειξη ως ΠΛΕ1000m Του ενο
δοχειακού ομίλου Atlantica,
συμφερόντον του Κύπριου
επιχειρηματία Νικολή Νικολα
--Llea
Με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
ΕΠιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) συνεχίστηκαν σήμερα Η επεκτασιμότητα των Συλλογικών Συμβά
Παρασκευή 09/03/2018, οι συναντήσεις της σεων Εργασίας, που θα ισχύσει από τον
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αύγουστο του 2018, η λειτουργία Του
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφης ΑΧΤσιογ- θεσμού της Διαιτησίας και η αλλαγήτης αρχιλου με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, τεκτονικής του προστιμου για Την αδήλωτη
στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για εργασία, ήταν τα κεντρικά θέματα της συνάν
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αγορά τησης.
εργασίας.
AAME:
το νέο εντυΠΟ E3
η μειωση Του εμπορικού ελλείμματος,
το ΟΠΟΙΟ Περιορίστηκε αισθητά
κατά τον Πρώτο
μήνα Του έΤους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
και του Κέντρου
Εξαγω
(KEEM), επι των
ρ ο σ ω ρ ι ν ω ν
στοιχείω
ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των Πετρελα ιοειδών
Ιανουάριο του 2018
αυξήθηκαν κατά
18,5% και ανήλθαν
στα 2,53 δισ. ευρώ
από 2,14 δισ. ευρώ
οι εξαγωγες και
της χωρίς πετρελαιοει- στα
δή. Συγκεκριμένα,
ενισχύθηκαν κατά
19,3% ή κατά 275,5
Με σημαντικη
άνοδο ξεκίνησαν ο,
ελληνικές εξαγωγές
Το 2018, συνεκκονταςτην Πολύ καλή
Πορεία της περσινής
χρονιας,
κατέγραψαν νέο
ρεκόρ εξωστρέφει.
ας. Στα θετικά
στοιχεία Περιλαμβανεται η ανάπτυξη
να οιαμορφωνετα
δισ. ευρώ
έναντι 4,47 δισ.
ευρώ κατά τον ίδιο
μήνα του έτους
κατ. ευρώ και έφ9-2017. Εξαιρουμένων
ασαν στο 1,70 δισ. των πετρελαιοειδών, ο'εισαγωγές
μειώθηκαν στα 3,13
δισ. ευρώ από 3,50
δισ. ευρώ, δηλαδή
Ποιοι κλάδοι
Τον ε
αλλάζει
Στενός κορσές
σε Uber-Beat
με σχέδιο νόμου
ευρώ από 1,43 δισ.
εισαγωγές
ενισχύθηκαν οριακά κατά
κατά 1,1%, μετη ευρώ ή κατά
συνολική Τους aEja 10,7%
ρευ- Το αντιστοιχο
Μελετών στημα Του
ς Τρίτες χώρες κ
Ανοδικά κινήθη
Τον Ιανουαριο