Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
AeNTIKA 8ΡΟΤΗ ΑΣΊ Μαστίχα, ναυτιλία, Όμηρος
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Maouxa, ναυτιλια, Ouno
ΑθΑΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Η σωστή αντίδραση έφερε τη μεONCYSTRAVIRLn στη θεσσαλονικη ΠΑΟΚ
ουνατά χαρτια της τουριστικής Χιου
ONOX/ASTRA AIRLINES ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΜΕ 9-8 ΤΟΥ ΠΑΟΚ
Ο ΝΟΧ/Astra Airlines έΒΨαλε Ψυχ01
πάθος αλλά και ari δραση Εκεί που
ve. T1,0ταν, κατα oppfart αςετο
5adrnKNK. Em κράτησε τκοεμε
9-8 του ΠΑΟΚ, το Ε ΒΒατο 10/ 3
σε μια συναΡΤΤαστικη araμέτρηση με πολλές ανατροπές και του
ριότερο ΈΤονός ότ οι παίκτες του man raZa pion δεν το έβαλαν
κάτω όταν Βρέθηκαννα κάνουν με 7-4 στ tpTD οκτάλεπτο. Απέ^
δράση, ύρσαντοπαχυηδι και έφυναναπό τη θεσσαλονίκη με τους
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
το πλοίοιο του Μνημονίου Συνερνασίας του Δήμου XiDU
με το Πολιτι στικό ΊδΡυμα 0μίλου ΠΕΙΡαιώς, με σκοπό την
PDETD1μασία μελέτης για την ανάπτυξη της XiDU DtD δίπτυχ D «Πολιτ σμός και TDUP1 σμός», βρέθηκαν στη X10 μέλητης
τρεις Τολύ μους Βαθμούς της νικης που τους Βοηθούν αποφάσ
στ κά στην είσοδο τους στα πλά οφ του πρωταθλήματος της Α1
BADA-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 78-58:
«Στόχος μας a,ναι η συλλογή και αξιοποίηση στο? χείων rpo.
xa μένου να σχεδιάσουμε την τουριστική διαδρομη της Χίου»,
Μίλησε ο
νόμος της Χίου
θεσσαλίας, μέλος της μελετητικής ομάδας.
«Η Χος έχα θετικές rantEports, όπως για Παράδανμα τη
μαστκα τηναυτη Να και τον μπρο mou τΤΙδιακ rvou ramo a.
ΑναφοΡικά μετον DXED10σμό του τουριστικου πΡοιόντος της
EVO DAD K n Ρωμενο πΡογΡαμμα φυσικων δ paDEhri, μΣ δυνητικά
TDU Ριστικούς χώρους αλλα και μεσυλες δΡάσες όπως ένα σύμomDα πατησουμε πανω σε αυτες τις δα'τε
DTI t(στοχος μας ενα'
Ρότητες».
φω Ο TID1 t τας με καταστηματα εστίασης nDU
DXPno
Πο Ράλλη
όσον αφορά στις υποδομέςΤ1DU
ta TDVmp
Διαβάστε ακόμη
«Hma o oura o ouarto του o sagrou ανηκα στο Δημο
Xiou», τόντσε, λεΥοντας ότι non έχουν Enom|στεί m1ές xpnesupo ταν ανεπακες αλλά
τιμ xpl «"pot, o
κατασταση θα αλλάξει».
ανετα.nn
:mod noe
του Ηρακλή στο ντέρμm της a onnou κής με 1-0, ευ ο ΑΠΟ Χου
έκουμε 1 φόρα της θύελλας κερδίζοντας τη ουν έδρα της με 1
φωμα το περιστατικό στον Έβρο
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας
στον Ηλία Γεωργούλα
Εισηγητής
στο Ε, Διεθνές
Επιστημονικό
Συνέδριο
νωνσττοπιατικ τουλάχιστον 1
πό την Τουρκία προς
0,αλλά οποτελΕσμστικά. Πιστός
λευτοι
LITpa που τουςέλκουν στοησί
. 18.30 στην Albouou.Εκδηλώσεων
ΕΧΕΙ επηρεαστει
"Εκκλησίας της
με μειωμένο ενδιαφ
αυτή την περίοδο uaiveTar να
το Πασχα". ΑΕΕ
από την πλευρά
φερε ο κ. KUTP λάκης
imopayuyn του 2014 Km του 2015
δ10Kp on του ΕΧΕ ονακοινωθε από το
Π Epi ΕΧομένου της Διεύθυνσης ΕφοΡμογής ΠοΝτισυ κής Πολτακίς της
σμού και Αθλη σμου, μετά οπό τη λήψη της DXED κής οπόφασηςυκ
οποίος μαζί με 35μελή ανυπρομέλη του χορευτικού συλλόγου
μοτων
va Την ακυρώσουμε".
στα ν Τσεσμέ, στο πλαίσιο των
ιλίου
περιο
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Νέος Διοικητής 96 A
ο Ταξίαρχος Παν. Κιμουρτζής
Σηφάοκανα . Τηλ: 227 10 81 981