Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
Και ώς ταχν δακτυλου οχώς