Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ
Aponau 640
www agrorews gr
agenda@agronewsgr
napaoxeun 16 Φε,ρουαρίου 2018
Kas8.7744
ISSN.22419446
Tur12 ευρύ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Νεοεισερχόμενοι Πάσα
στα Σχέδια Βελτίωσης
Δευκολύνοντο" για συμμετοχή στα
Σχέδια Βελτυοης οι νεοεισερχόμενοι
cospic xopu ΕΦΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ οελ 27
Ο Γιώργος τα λέει
Λαδοπουλίστικα
175 175
Bulldu 7596 7638
Ο κάμπος για το χατίρ.
του Σίδερόηουλου. αελ, 50
Ανακατατάξεις στο δίκτυο αγροεφοδίων
cip00ίον, μια διαδικασία Που επηρεα.
tis ibies tis αγροτικ£5 Εκμεταλλεύσε15.
ES EFTIXEignoes του Χωρου δείνουν να
κάμπους οι άδειες
χρήσης νερού
Ano το 2014 σερνονται Εκκρεμόυτε s
αγροτών, nou ζη1tiv άδεια xpnons ντ.
ρου, με ano τέλεσμα ΠΟλλαnhés κυρώ
σε15, λέει ο npotpos του ΑΣ Knnevu
Πριμ στα 8 ευρώ
βλέπει το σκληρό
urioupyrio να να κατασταλα ουν και
να υπογρα μουν την 'περιβ0mn, anoφαση Που φέρνει σα 8 ευρώ το καρΤΕ.
Τομενολυτερογενονός του κόσμου σίον τομέα tuv
1 Που κλεινουν οι συμφωνιες
ning για to o no e uno vas v
Κλοβογι ρίζει
urup x nu cie Frittoist potrv συ τάσελ 39
tinpu in turv ουνδεδο μένουν, οελ 6
ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
NETA/KIA
και το πετρελαιο
σμοί και μετά 0aypa ptrin ηληρομή για
to αγρουκό nrycino tour 2015, από την
onoia οι αγρότε$ δύσκολα θα βρουν έστω
και σεντ στο λογαριασμό tous. οελ6, 8
μια γροθια
οι λιπασματάδες
στα καλαμπόκια
στην μεταποίηση
Νέων Αγροτών
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
Ano 22 λεπτο Τα Βαλεντου,
ΜΕ το Νίκο Kanooryrpo στο
ολλίως 6a anoppop ούν and DC
ορο εις too Μετρ
tarv Περιφερεκυν νκι τη μο.oni
στους EmAoxovtEC NEDUC σελ.19
ένθετο σελ. 21-36
σε οικογενειακά κλίμα σελ. 1
Κου δείχνο να αλλάα, σελ 22
σελ 18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παμφίλου μάρ, Φλαβίανού natp. Kaw/λεως
Μίνας 2ος, Eps, 7'n
ΗΛΙΟΣ: Avaton 0714 . Δ'on 18:05
ΣΕΛΗΝΗ: 1 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Amroc