Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Η άμηχανία
του ηττημένου
Tmum 24 Teveu retou 2018
14 tov IT r150
φολ 40958 i Et
αλήνη 8
Ανατολή ήΑ Ds? 35
ή Λέγκα του BoQQU
Ncomop στο ηκε στό κατ' αυτόν αδύναμο 07Oi εύθυνες Κυβερνήσεως και Αντιπολιτεύσεως για την αυτονόμηση τον πολιτών
κρινής δέν διαπίστωσα να ίδρώνΕ και mDAU Ta
μα του ήταν τόπεζοδρόμιο. Από την ώρα ηού
μαυαλής74rcovisaa2dketi_
άλλα καί τήν Κυβερνηση
μπέρασμα τι τότεί.gt trio
μ.kpoio x
κι man in ητής Αντ n kizu0ης ήτης Εκκλη
άπό τούς έανικιστες. μίλησε ό κυβερνητικός
σύνη", στο συλλαλητηρο (τι περίεργο, ae Tic Id
τικότητα όοοι ήταν στήν Θεσσαλονίκη Yvupi«Τονοχους» τους Αλβανού
λλλά οταν χανει ή Αριστερά, bu°καλα ουμ
ρά μόνον Katonrv έορτής. Μέ τό δεύ
Σήμερα |
ουτε ενα στεκι 11ε ιστορια
ιαβάστε τα άρθρα
Πρώιμος πρόσφυγας»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ KATPANCEI
MiKEASLor. Χατζηγάκης(σελ.8)