Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Επανάστασις»
Σελήνη 17 ήμερών Ι Ανατολή hAlou?
518.1
Teriery 3 Ιανουαρον2018
| Apseu. φολ. 40941 rEros 14 tov i Twi 1.50
rerat nostra eo em
Ο ΠΑΝΝΗΕ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ είναι ένας Έλληνας
Λαϊκά δικαστήρια
Το Aiyaio στην Χάγη
Ελλην,σμού στήν μτνάλη οθόνη. Άλλες από
γότερο, όπως αύτη πού έπιχείρησε ναμος δεί
ΜΕ «διχαστές»-μεσολαβητές πτυχιούχους ΑΕΙ
noua άξολόγηση καί άν κάνει όμως κανείς
ταία του Ταινία "Υπό αυτή την εννοια το θεμα
πατρίδα μας τοο xapoav μετα βίας "Ενα στα
révTe» αστέρια τους μέ εξαίρεση gva -τό
κοινό Μοστε ηού είναι ό μεγάλος κριτής τον
πρόκει
Tape uva par vun na patna.mm vaΟΓιαννης Στου ναοας
Νάκινείται εντός πλαισίων λέει ό Δ. ΤΤυνακόπουλος
ουιγίτη. Αλλά btv To baVE Τί φταίει
Σικβούλιο ax
νά λ"toop)XSt Τή δικιά του δουλειά. Ίμεις
β.ovioanxi xmintr7ές toi, MaSis (N)
είναι ό Παντελής | tr avnieperio
μήθηκεπτιδή προ λήθη ε at χρονιά crncl.
επιχειρηματικές οίκογενειες της Κρήτης μέ
5ης rik'Ελλάδοζ Dpeiket vi λειΘα χρειαστεί να άντισταθουμε δυναμιχά
Jda's Fountain,
1ιαβάστε το άρθρο