Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
4r2ΤΟΙΧΗΜΑ
ΕΔΩ ΤΟ ΖΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
APHOLIOEP EN IE LEEE
ΣΥΗΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ
ΑΙΝΙΑ EI PEETA MOMCEE ATOMA ANQ TIN 1 BET M ΗΣΥΧΗΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ Κ ΜΑΥΝΟΥΣΕΒΙΣΜΟ ΚΑΙ Α DAE AE ΠΕΡΙΟ ΤΑΙ
ΓΡΑΜΜΗΣΤΗΡΙΞΗΣ
B. BEPTHE:
T. EEPETHE:
IPEAA KIMENEB
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΡΑΝΟ
ΠΟΛΕΜΟΥ
ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ «ΕΙΣΙΒΙΟ
Για Β 11ηνες υ υν δύο χρόνια
Τι έδειξε Την Πρώτη του
Iponovnon ο ΜΑΣΟΥΝΤ, Πώς
TOV KlIlluj00ρισον στην ΑΕΚ.
Προ των Πυλών και ο ΜΟΡΑΝ
υπευραφε ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΚΛείνει και ο επιθετικό :
etroKHMA
Tou npONTm@Μματος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΟΗΜΕΡΊΔΑ
EIDE 60 . 1118aw 31 Δεκεμ6pilu 2017 . AP, OYMUY 1.695 . TIMH: 1.20 €
ANETOE
KAI HBIKO
JJ uail. 14-15
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΚΟΥΠΙΖΕΙ
O OMIMIIAK11 . ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΤΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Ed 12-13
ΣΑΡΩΝΕΙ
APONE
ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ
ITKOP
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
Kun ωμένοι οι ώοιου Αυτέ00
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ
acron
TOLXIMAN
22 Ive
ΑΝΤΙΟ 2017 ΚΑΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ 2018 ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΜΕΙΑ!
BET ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
UE l ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
-ΣΑΡΩΣΕ Ο BET CAT: ΠΕΝΤΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 141,54 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-4.64 ΠΛΗΡΟΣΕ Η ΤΡΙΑΔΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ 374 Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ!