Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
E1DZ 28" * ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.359
Αριστεράς
Λευτεριά Ray A
Αεύτερη