Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26951 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Με ευρωΠαικο χαρακτηρα η
10ιωτικοποιηση του 0110
ορους εργασιας
προτεινει η ΕΕ
φάνειας και της προβλεψιμότητας των
ορων εργασίας, στο πλαίσιο του ευρωπα
Ελλάδα αφήνει πί
σης Χα, τα χ06ν
κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρό
ταση της
α, η οποία συμπληρώνει χαι εκσυγχρονι
επενδυτές
και αυτο το διαπιστωνουμε
σε ο πρέσβης της Γαλλίας
επ , απευθύνοντας χαιρε
ενημέρωση χάθε εργαζομένου σχετικά με
πρόταση δημιουργεί νέα ελάχιστα πρότυ
πα, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ερ
γαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και όσοι
εργάζονται με άτυπες συμβάσεις, επωφε
λούνται από μεγαλύτερη προβλενιμότητα
την υπογ!αφη της συμφω
νο, σε άλλο σημείο της τοτον ΟΛΘ, τόνισε ο
του ΟΛΘ. E
ίσα πρόταση επι
ιοσημε
σφαλούς απασχόλησης στους υπάρχοντες
χαι τους μελλοντικούς τύπους εργασια%ών
ρυθμίσεων χαι, αφετέρου, της
της Θεσσαλονίκης, καθώς
των σημαντιχων επενουσε
ων που θα πQαγματοποιη
Wirtschaftswoche:
Ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτη
που επετεύχθη
ριουσιακο στοιχειο
ς, ο Σωτήρη
λος της Terminal Link, επισήμανε από
στής της χουν οπο αξίας, δήλωσε από την
μικρη
ελάφρυνση
Στέργιο Πιτσιόρλα, είχαν επιφορτιστεί α
πό πλευράς κυβερνησης την υλοποιηση
την πλευρά των επενδυτων τη δέσμευση
της κοινοπραξίας να φέρει στον ΟΛΘ
πλευρά του ότι οι επενδυτές ειναι πεπει
σμένοι για την αξία και τη σπουδαιότητα
του εηηηνικον
μία όλων ήταν να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα χαι να είναι δημιουργική η σχέση ε
πολλά από την πολυσχιδή και διεθνή της
εμπειρία, σημειών
Χρέους μετά τη
Υερμανικης
κυ ερνησης
Ανήσυχοι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από την
αποφασιστικη αντιμετωπιση των τραπεζων
ο γε!μανικο οικονομικο πε!100120
irtschaftswoche εκτιμά ότι «το 2018 θα
οριστικη χρονια για την
Ελλάδα» και σημειώνει: «Η Ελλάδα βρί
λαγή νοοτροπιών, με μικ!ά αλλά
σταθερά βήματα, αναφορικά με την στά
στικότητας που επιδεικνύεται από όλες
αποτελέσματα, τα οποία αναμέν
αποτελέσει καθ
ται να ενισχυθούν σημαντικα με το νεο ε
τος καθώς θα αυξάνεται ο αριθμός των η
ς πλευ!άς να αντιμετωπιστεί το σοβα
Qo ζητημα των ΧΟΧΧινων δανειων, προς
οφελος της οικονομιας γεν κοτερα.
ση που 2φατου σαν μέρι σημερα οι στα
εκτρονικών πλειστηριασμών
τηγικοι χακοπλήρωτες, διαπιστωνουν ε
λιο ενέκρινε τον νέο προϋπολογισμό,Ετσι
επιδιώκεται να τερματιστούν τα προγράμ
πιτελιχά τ!απεζικά στελέχη, λόγω της έ
ναρξης της διαδιχασίας των ηλεκτρονιχων πλειστηριασμων χαι της αποφασι
Τοάπεζες. Εχουμε πλή!η γνώση των
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται
από τις τράπεζες, για πρώτη φορά παρατηρ
κών χαχοπληρωτών που δεν είναι αμελη
τέος να προσεγγίζει με δική του πρωτοχαρτοφυλακίων μας
ο φαινόμενο αριθμός στρατηγ
σιογράφους, οι τράπεζες έχοντας σήμερα
πλήρη χαι σε βάθος γνώση των χαρτοφυ
Προληπτική στήριξη της οικονομίας
Προτεινει ο οιοικητης της ιτΕ
Εντονη αντίδραση αΠΟ την κυβέρνηση
ια τα τραπεζιχα χατα
κειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις
ναι σε θεση να εντοπισουν
τους στρατηγιχους χαχΟΤΑηρωτες και να
προβαινουν στις καταλλη
στηρι
Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι
ημάχη με τους στρατηγικούς χαχ πληρω
χνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή
Χαμηλωνει τον πηχη της ανάπτυξης για την ελληνικη οικονομια η Τράπεζα της
στις ευπαθεις ομάδες.
Ελλάδο
ς που έχουν με
περιπτώσεις που αφορούν ευπαθεις οι
νωνυχες ομάδες χαι εξαντλουμε συνολι χα
ως τραπεζικό σύστημα κάθε
Ενδιάμεση Εκθεση για τη Νομισματικη Πολιτικη που παρεδωσε στον προεδρο της
Χινητη και ακίνητη περιουσια και μεχρι
σημερα δεν αποπληρώνουν τα δάνεια
τους και ταυτόχρονα αρνούνταν χάθε συ
νεργασία με τις τράπεζες αποδίδει ήδη τα
Βουλης, Νικ Βούτση ο διοικητης της Τοάπεζας της Ελλάδος, Γιαννης Στουρνάρας, ει
ναι σαφώς λιγότερο αισιόδοξη αναφ00ικά με τις προοπτικές ανάκαμψης
της ελληνικής οικονομίας σε σύγχριση με την περισινή Εχθεση
περιθώριο προσφοράς ευνο- ΕΝΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα