Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-Agenda Fresher
ENGETO
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ YnAlePOY
METABOAH TIMON
Αντί των συνεταιρισμών.
σε ομάδες Παραγιογών
Έχει την εντιμότητα,
ψάχνει το an°τύπωμα
Αηοστόλου θα "κλείσει» uncupyoc
mBtn tpio ολόκλινο χρόνο, σελ.50
Ενεργειακές κοινότητες για αγρότες
Να κάνουν
xap1ό με νομικα η
The Sartamburg Herald
FARMERS VOTE TODAY ON 1939 LINT QUOTAS
δοαει να βάλει αγρ°Es και κτηνοτρό.
omus στοθερη φορολοΥία και δυνατοlma £violians and> Το ΕΣΠΑ. 0rA 40-41
Επιδοτήσεις ΚΑΠ
μόνο με επιδόσεις
ms ΚΑΙ 1 μετα το 2020 θα napcxovlas
θνικη ουΥχρημαιοδοιηση, σελ 4-5, 30
Κλιμάκιο της Ε.Ε.
με 90 ελεγκτές
στον ΟΠΕΚΕΠΕ
kiiti UK rvoustvnpo ovoca 6
θεση και στο Ε οικονομ
Κατ' Ο κον
Εν deo ono actiontuono odprow o.16
Εξοικονομώ Kat' Οίκον nou avuiyciutoa. σελ.
Παράδοση σταφίδας
μέχρι 31 Ιανουαρίου
TIME! ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ms 31 tavouopiou 2018. bouv οι καλ.
nagibas ava στρέμμα για να μη xa
οουν τη συνδεδεμένη Ενίσχυση, σελ 45
Χρηματοδότηση
από τα Leader
Από βανάκια μέχρ' dayo8a
bothon To Leader,opuv
Προσωρινή είναι
η πίεση της τιμής
Μικροαλλαγές
στην ΙΠΠΟδύναμη
Παίζει υπέρπυκνη
και στην αμυγδαλιά
ΒΑΜΒΑΚΙ
Ευ. το κλίμα στο 9οουλκό
cpnopcupata, σελ. 21-36
HA101: AvutoMO7:29 . Δυο, 1106
ΣΕΛ.met 21 murpurv
KAIFOE: Nrpu0EK