Πρωτοσέλιδο Ελευθερία: Προκήρυξη για κοδύλια 800.000.000€