Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
BET NEO ΤΑΜΕΙΟ-ΓΙΓΑΣ Ο BET CATI
«ΕΓΡΑΨΕ» ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 134111-ΔΙΠΛΗ 00
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (324) ΚΑΙ ΤΑ UNDER-OVER (4,12)
«ΑΠΟΛΟΓΙΑ»
IANNAKDIIONADE KOI AAA DOVZDE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΟΗΜΕΡΊΔΑ
ETUL 6 lpaoori 15 Lau 201 AF.YANY 1612 TINH: 1,0
ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΠΑΊΚΤΕΣ
ΨΑΧΝΕΙ ΠΑΡΤΕΝΕΡ
qua ZIAE υε ZNTIEAAP, ΤΑΧΤΣΊΔΗ
αλλά κοι POMAD..ETODOC
BEOAOPOnOYADE, BAEIMOIIOYAOE
llAIIAZUTAUY, ΔΑΣΚΑΛΟΙ!UYAUE K111
ΒΑΦΕΙΑΣ στην 1ΤζένΤ. Τι ισχύει
με Πολιτεί, ΟΑΚΑ και routn
KAAA TO
ΣΕΛΙΔΕΣ
EIH BIENNH
and 27
ΑΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΓΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ
ΥΜΝΟΥΣ
TI TOYI TT
EBAAEE:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!!OVADE
TO TEpOUI0
Ill νύχια Του ο Δικέφαλος ΙΕΙΝΙΝΕ
XIMENEB
LAZARO
asd 2 19, 4
B. BEPTHE: HEMINEEH TOW HAIKTAPA
I. KOYmrIANNEAHE: KAAYTEPA ΑΕΝΤΙΝΕΤΑΙ!
. B.IAMNAHE: ΑΝΕΒΑΖΕΙ
ΕΙΡΟ.DELE KABEMATE
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ