Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26880 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Τα «κοκκινα οανεια» οεν
ΕΣΕΕ: Τέσσερις
θέσεις
καταρτισης Υια
ανεργους νεους
στο n1ανικο
τις τραπεζες
Η Ελληνική Συνομοσπο
ήταν η μείωση των Μη Εξυπη
ου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο
τραπεςων στο π!ωτο εξαμηνο
υς. Συμφωνα με τα
στοιχεια που ανακοινωσε η
Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιού.
κης και πιστοποιησης για ανε!γους ν
ους 18-24 ετών στον τομέα του λιανιχού
εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5007886), που
εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθ Qώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιεί
δ!άσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης,
κατ αQτισης, πQακτικης και πιστοποιησης των επαγγελματικών προσόντων για
4.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπο10 του
ίζουν τα 101,8 δισ. ευρώ ή 1,6
δισ. ενοώ χαμηλότε!α από το
ταν 103,4
ξυπηρετούμε να Ανοίγματα αφο
ρουν τα χοχχινα
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση €
εια με καθυστέρηση άνω των
90 ημερών), χαθώς και εχε ίνα
που κρίνονται αβέβαιης είσπρα
ξης. Με στοιχεία του Ιουνίου 2017, του
φος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμα
των (ΜΕΑ) μειώθηχε χατά 2% και 3,2%
συγκριτικά με το τέλος του Μαρτίου 2017
* Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμ
μα οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχου
συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέ
το Μάρτιο του 2016, όπου τα ΜΕΑ έφθα
σαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρεί
ται μείωση χατά 5,2% ή 5,7 δισ ευρω Στα
ποσά αυτά περιλαμβάνονται χαι τα λεγόμενα εχτός ισολογισμού στοιχεία τα οποία
όμως δεν λαμβάνονται υπόψιν στους στόχους που έχουν τεθεί στο ελληνικό πρό
γραμμα προσαρμογής από τους δανειστές,
Οσον αφορά στα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια οι τράπεζες έχασαν για δεύτερη
συνεχή περίοδο το στόχο που είχε τεθεί
Συγκριμένα, στο τέλος Ιουνίου τα ΜΕΑ
μειώθηκαν στα 72,8 δισ. ευρώ, έναντι 724
γίζοντας τα 102,9 δισ. ευρώ
των συνολικόν ανοιγμάτων. Σε σχέση με
,αγτο 44,9%
Γαλλικό
που είχε τεθεί. Ετσι, ο δεί
Πρακτορειο:
Δρομολογείται η εμπορική σιδηροδρομική
σύνδεση Ελλάδας-Βουλαρίας
Αμεση σύνδεση του σιδηροδρόμου με λιμάνια της Β. Ελλάδας και της Βουλναρίας
Προεορος Μακρον
σηματοοοτησει την
κριση
Βουλγα
Q1ας σημασίας τόνισε
ο ποωθυπου
Ουσιαστική χαι η συνεργασία μας στ
ζητήματα ασφαλείας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός με αιχμή την προσφυγική χρίση
και τόνισε πως οι δυο χώρες κατάφεραν
να ανοίξουν το διάλογο για την αντιμετωΟ πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακράν, π!αγματοποιεί την Πέμπτη αι
Παρασκευή επίσημη επίσκεψη στη
περβολή να πω πως μετά τη Σύνοδο (σ.σ
α) τον περασμένο Ιούλιο, αποχτάται χαι
γύρω από τον άξονα Ελλά
δα, με κεντρική ιδέα την αισιοδοξία και
την επανακτηση της εμπιστοσυνης προς
τη χώ!α που επλήγη πεΟσσότερο
την κρίση χρέους. Η επίσκεψη αυτή, το
ενεργειακό χάρτη της
ται χαι από τις επαφές
γειας των δυο χωρών,
καθώς προχωράμε πολύ
2.την ισπανικη Repsol η ερευνα και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο
ΧερσαΙΟ ΟΙΚΟΠε00 των ιωαννινων
πλέον ο Αλέξης Τσίναι μια ιστορικης σημασιας συμ
φωνία για τη κοινή πορεία ανάπτυξης
Ελλάδας και Βουλγα!ίας είπε ο πQωθνπουργός, Αλέξης Τσιπ!ας, μετά την υπογράφη του μνημονιο, συνε07ασιας μετα
ξύ των υπ0UQγείων Μεταφορών των δύο
χωρών. Η συνέργασία της Ελλάδας με τη
καιριες χαι προοπτικη για τις εμπορι
γκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η συμμετοχή της Ισπα
ς Repsol Exploracion loan nina S.A. για την έρευνα και εκμετάλλευ
των δύο χωρών», συμπλήρωσε ο πρωθυ
υδρογονανθράκων στη χερσαία πεQ1οχή των Ιωαννίνων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα