Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κομισιόν: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας» ΤΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5052 Τετάρτη 06.09.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πρόταση εισαγ
γελέα για παρα
Σαββάκης
Αναγκαία η αλλαγή του παραγωγικού
Νέες χα
α αδήλωτες
τον Μουσσά
και Φράγκου
μοντέλου
υπερωριες
παραπομπή στο εδώλιο των
μοσιογράφων
Μουσσά και Χρήστου φράγκου
για τα αοιχηματα της ενεργητι της
επιβαρυντιχές περί χατ
λούθηση
ης εχβίασης και της διακεκριμέν
εινε η ε
γελέας εφετών, Βασιλική Κρίνα.
Παράλληλα, η εισαγγελέας προτείνει τη διατήρηση της ισχύος
των περιοριστικών όρων που
γκρινιες των ανειστων
καν στους
γράφους, δηλαδή, της απαγόρευσης εξόδους από τη χώρα και της
τους στο
μα του
τοπου χατουχία
το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα,
μεχρι την οΟιοτιχη εχοιχαση, των
ουισιόν σε Μοσκοβισί
Πρωτια
της Euroxx
στην καταταςη
κρατικο ελλειμμα
«Η Επιτροπή Γιούνκερ επέν- του κοινωνικού αντίκτυπου του
δισε πολλή προσπάθεια σε ποσοάμματος του ESM, πουν
χρόνο και σε πόρους για να απότην οριστικοποίησή του τον
κρατήσει την Ελλάδα στην ευρ- Αύγουστο του 2015, «Αυτός
ωζώνη και είμαστε πολύ χαρ- είναι ο λόγος για τον οποίο,
,μενοι που
ολίασε ο Μαργαρίτης Σχοαφοομή τις δηλώσεις η Επιτροπή ζήτησε μια ομάδα
ανε αστ των εμπειρογνωμονων
τροπή και ο Ζαν Κλοντ να διατυπιάσει συστάσεις, υπό
Γιούνχερ έδωσαν πάντοτε το πρίσμα τον βελτιστων υρορη προσοχή στην ανάγκη παϊκών χαι δι.Εθνόν πράκτιχών
να κατανεμηθεί το βάρος του Τόσο ο αντιπρόεδρος της Επιτροτης Βάλντις Ντομπρόβσκις
μα και δίκαια», ανέΤΕρε σήμε- όσο και ο Επίτροπος Οικορα από τις Βρυξέλλες ο εκπρο- νομίας Πιερ Μοσκοβισί έχουν
σωπος της Επιτροπής Μαογα- εμφανιστεί επανειλημμένα
ενώπιον του Ευοοπαιχου ΚουΜοσχοβισι «Η Ευρωπαικη ΕπιΣτο έπικεντρο του EwG το νομοσχέδιο για τα εργασιακα χαι
οι καθυστε°ήσεις στα προαπαιτούμενα. Δεν αναμένεται
απόφαση σήμερα για την εκταμίευση της υποδόσης τον 800
εκατ. ευρώ. Το χρονοδιάγQαμμα για την αξιολόγηση και το
φοβητρο του
Την πρώτη θέση στην κατά- | ιδιαίτε
ταξη των χρηματιστηριακων
ως προς τις συναλλαγες στο
ΧΑ τον Αύγουστο κατέλαβε
η Euroxx Χρηματιστηριακή,
με ποσοστό 17,82%
ελληνικού προγράμματος ισοτιβρεθούν το νομοσχέδιο για
τα εργασια,at too εφερε την
Επιστροφή στη δύσκολη
ποσ ματ nom ταγια το οικο
νο ουλίου για να ενημερ σουν νομικο επιτε ειο απο σημε κυβερνηση αντιμετωπη με
τους ευρωβουλευτές και το ρα, το οποιο εισερχεται στην τους δανειστες και η υλο
κοινό σχετικα με το ελληνικό τοιχια της τοτης α ιο ογ ποιηση τον ποαπαιτουμε
2ίτης Σχοινας, ΧΑΤ θεις να σχοαιασει κατά ποσο η Επιτροπ
ασπάζεται τη δηλο ση του επιτο
όπου Οικονομιας Πιερ Μοσκο
βισί οτι το ελ ηνικό πρόγράμμα
είναι ένα «σκάνδαλο για τις
δημοκρατικές διαδικασίες
Ο Μ. Σχοινάς, όπως μεταδίδει
ο ΑΠΕ, ανέρερε ότι ακριβώς
επειδη η Επιτροπη Γιούνχέρ
ήθελε να κατανεμηθεί ισότιμα
το βάρος του προγράμματος,
προχώρησε στην αξιολόγηση
Την τριάδα συμπληρωνουν η
Eurobank Equities ( 14,44%)
και η Citigroup με ποσοστό
12,75%
προγράμμα», είτε ο Μ. Σχοινά
και κατέληξε λέγοντας οτι,
Ε τι τροπή
Γιούνκερ, επένδυσε πολλή προσπάθεια σε χρόνο και σε πό00υς για να κρατησει την Ελλαδα
στην ευοωζώνη και είμαστε
πολύ χαρούμενοι που το πετυχαησης με τη συνεδριαση του νων οπου καταγράφονται
EuroWorkingGroup
καθυστερήσεις,
Ακολουθούν οι Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ (10,22%), Εθνική
αναφορα στην
υπόθεση Γεωργίου
Στο επίκεντρο της σημερινής
συνεοο ασης αναμενεται να
UBS limited (5,22%). Επεν
δυτική Τράπεζα της Ελλάδος
(4,67%) ncu Alpha Finance
ΑΕΠΕΥ (3,42%)