Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9326 . ΕΤΟΣ 33c . ΤΙΜΗ 1 ευρώ . ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 812,85 μονάδες
Ανοδος 0,49%
ΕΡΧΟΝΤΑΙ 13.000 ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 21.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Σελ. 5
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΑΜΕΛΛΟΥ
Η ΑΓΟΡΑ
Παράταση μέχρι ης
25 Σεπτεμβρίου για τους
δασικούς χάρτες
Σελ. 2
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
«Νέα εποχή με δίκαιη
Δίχτυ ασφαλείας
Τη χορήνηση δανείου Που θα Bon
θήσει την Ελλάδα μετά την εκ
Ton του Προγράμματος το 2018 φέ
ετάζουν οι Βρυξέλλες,
όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της
γερμανικής εφημερίδας Berliner
Morgenpost. Πρόκειται για ένα "δίχτυ
ασφαλείας" που θα μπορούσε να ανξισει την εμπιστοσύνη των επενδυτών
και να μειώσει τα επιτόκια των ελλη
ρονται να εξ
Απειλές για «άλλα δώρα»
προς τις ΗΠΑ
ΝΕΚΡΟ 3ΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΒΟΘΡΟ
νικών ομολόγων
Σελ. 8
Ενας νέος δανεισμός, σύμφωνα Πά
ντα με την εφημερίδα, θα σημαινε ότι
η Ελλάδα θα παραμείνει υπό επιτηρη
ση και θα έχει να αντιμετωπίσει μια
αξιολόγηση ανά τρίμηνο, όΠως προΒλέπουν οι κανόνες του Ευροοπαϊκού
ΠΕΝΤΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Μηχανισμού Σταθερότητας
Σε άρθρο που τπλο ρορείται "Το φιλάδοξο σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα", η
Berliner Morgenpost τονίζει ότι ο Σε
πτέμέριος του 2018 θα αποτελέσει
Σοκ στην Κοοινθία
σημείο καμπής για την Ελλάδα
"Το σχέδιο του Έλληνα Πρωθυπουρνού Προβλέπει για το επόμενο φθινόΠωρο την Πληρη αναχρηματοδότηση
της χώρας στις αγορές, μετά από
οκτώ χρόνια εξάρτησης από τους διεθνείς δανειστές. Όμως νια να τηρη
σει το χρονοδιάγραμμα ο Αλέξης Τσί
Πρας Πρέπει να εφαρμόσει αμφιλενό.
μενες μεταρρυθμίσεις και μάλιστα
όσο το δυνατόν ταχύτερα" αναφέρει η
εφημερίδα, σε ανταΠόκριση της από
Εξαρθρώθηκε οργάνωση που
διακινούσε ηρωίνη σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας
την Αθήνα.
Σελ 4
Σελ 4
Ο λογικός