Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26860 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ευρω το φεσι του
Δημοσιου στους
ιδιώτες
Σχεδόν 2 εκατ. ευρώ νια
θεομηνιες και Πηημμυρες
στους
τα 5,134 δισ. ευρώ διαμοαφώθηκαν
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Από το
συνολικό ποσό, τα 3.881,9 εκατ. ευΟο α
φορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, xuQ1
ως προς προμηθευτές και το 1.252,3 εκατ
αλούνται από θεομην
ες στους Ο.Τ.Α. Α' και
ευρα) σε εκκρεμεις επιστροφές φορων
ύμφωνα
o 11α!ακαταθηκών και
Λογιστηρίου του Κράτους, οι υψηλότερες
ληξιπρόθεσμες οφειλές προέρχονται από
τα ασφα^ιστιχα ταμεια, που στο τελος του
μήνου χρωστούσαν σε ιδιώτες 2256
δισ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο πληρώθηχαν
33,4 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νοσοκο
Αναλυτικά, οι
μές τον Ιούνιο 8,5 εκατ. ευρώ. Οι Oe
ρώ), Δομοκού Φθιώτιδας
γανισμοί Τοπικής Αυτοδιο
των ζημιων απο τα εντονα καιρικα φαι
όμενα που έπληξαν
προηγούμενο διάστημα, με χρέωση του
λογα υασμου τον νπουογειου από το ε07ο
«IlQo Qaμμα προληψης και αντιμετώπι
σης ζημιών και καταστροφών που προ0
κταχτες οικονομικες ενισχυσεις υ
ερμαϊκού Θεσσαλονίκης (200.000 ευ
ρώ), Καστοριάς 40.000 ευρώ), Κιλελέρ
Λάρισας 170.000 ευρω Λεβαδέων
Βοιωτίας 70.000 ευρώ
Μακρακώμης Φθιώτιδας
Δήμου
ψους 1.490.000ευρώ σε ΟΟγανισμούς Το
πικης Αυτοδιοίκησης ενέκρινε ο υπου
γός Εσωτε!ικών, 11 άνος Σκου!λέτης α
ποκλειστικά για έργα αποκατάστασης
Παρουσια των
ενων ειτενοντων
το Χ.Α. τον
Η Ισπανία στηρίζει ενιαίο προϋπολογισμό στην ΕΕ
και έναν υπουργό Οικονομικών ευρωζώνης
συμμετοχή των ξένων επενδυτών
στην χεφαλαιοποίηση του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουλίου-ου
τοχή του
TXZ-ανήλθε στο 62,4%, παρουσιάζοντας
αύξηση συγχρτικά με το ποσοστό του
62,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος
Ιουνίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή
TXE το ποσοστό αυτό διαμαρφώθηκε
αλλία. Ο Ραχόι εκφρά
Ισπανία θα ταχθεί υπέρ ενός προυπολογισμού της ευρωζώνης και ενός υ
πουργού Οικονομικών των χωρών της οι
κονομικής και νομισματικης ενυ)σης Χα
Αυγούστου στη Γ
στηκε έπειτα από μια συνάντηση με τον
μονάρχη της Ισπανίας Φίλιππο Στ
Πάλμα της Μαγιόρκας.
ας, Λουίς ντε Γκίνδος, είχε υποστηρίξει
ταρρύθμιση στην ευρωζώνη, συμπεριλαμ
«Η Ισπανία θα ταχθεί υπέρ ενός ε
ρωπαίου υπουργού Οικονομιχών, υπέρ ε
νος ευρωπαικου προ
επιτρέψει την προοδευτική προσέγγιση
του βιοτικού επιπέδου και του πλούτου ό
ων των ευρωπαικών χωρών» συνεχι
Ραχόι, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνοΝομισματικού Ταμείου», που εν μέρει θα
αναλάμβανε τη διαχείριση του προϋπολοΓαλλία, τ
μανία και την
γισμού των κρατών-μελών
Το ταμείο αυτό θα μπορεί «να αποφα
σίσει κεντρικά για ένα ορισμένο ποσοστό
των εθνικών προϋπολογισμών» ή για «ένα
επενδύσεων, που θα
της ισπανικής κυβέρνησης, Μαράνο Ρα
το 65,7% έναντι
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για
υρωπαϊκό τα με
58,4%, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή
του ΤΧΣ και 60,8% χωρίς την συμμετοχή
τονισε ο ισπανος συντηρητιχος
πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ημε
ρησία διάταξη της λεγόμενης G4 την 28η
πρωθυπουργό, Πάολο
FAZ : ΑΠοτεη εσματικοι χειρισμοι Υια
«Η Ισπανία θα στο
τους στρατηΥικούς κακοπληρωτές στην χηματίσει στα ευρωομό
να ευρωπαϊκό υ
Ελλάδα
την Ελλάδα τε!ματίζεται αυτές τις μέρέ5 ένα αΧΟαίο φαινόμενο, ενδεικτικό από
τη μια πλευρά των δυσκολιών για τη μετ α00ύθμιση της χώ!ας και από την άλλη για το
γεγονός ότι κάτι που έμοιαζε αδύνατο είναι τελικά εφικτό, σημειώνει η Frankfurter
Allgemeine Zeitung σε ά!θρο της με τίτλο: «Η γέφυρα πάνω από το Ρουβίκωνα»
αξιοπιστία και υποστή
Όπως αναφέρει, αυτό το καλοχαιρι οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να εισπράττουν
μας να χρηματοδοτούμαστε με πολύ χαμη
«δημοσιονομική θέση», όπως είχε πει ο
χρέη πολιτών, με χινητή και ακίνητη περιουσία, φθάνοντας ακόμα και μέχρι τους πλ
στηριασμούς. Στο στόχαστρο βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες λεγόμενοι
οπληρω
ι οποίοι κάνου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα