Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ OTE, CENERGY . 10
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΞΑΝΑΒΛΕΠΕΙ ΕΛΛΑΑΑ+ 15
REAL ESTATE 4
Παραμένουν rolyokiS
οι μεταββάσεις
ΕΟΝΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-14
Toenopeo
μεΥάλο στοίχημα
ΑΓΟΡΕΣ-24
Ποιοι φοβούνται
νεα κριση
ΜΕΤΟΧΟΣ
FINANCLAL TIMES
Túpa on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ετος 206.
Ap. Φύλλου 101 1.4-8Αυγούστου 2017 . €1
ATTICA BANK 11
EXAE 14
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ . 22
ΟΛΠ . 22
ENTERSOFT 22
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ . 13
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
Τα περ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ
5"200103 710072