Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 25.07.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
FAX:210-3304613
-T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5831
σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Εμπ00ϊκό ΜητQ00
«Βρόχήν λουκέτο στην αγ00ά
Στην απόφαση ορίζεται οι υποκείμενοι στο φόρο
01 0001 χαι τα 201τήρα για επιστρόφές ΦΠΑ χωρίς έλεγχο
Κατά προτεραιότητα χαχώος έλεγχο θα επιστρέφει το Δημόσιο
το ΦΠΑ σε συγκεχριμένες κατηγορίες επιχειρησεων που είναι
φορολογικά συνεπείς. Η απόφαση, που υπογράφει ο Διοικητής
της ΑΑΔΕΤ. Πιτσιλής, και αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας στις επιχειοήσεις δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Η νέα διαδικασία
ισχύει από 1η Ιουλίου 2017 χαι για εΧΧρεμείς αιτήσεις επιστοοοής από 1η Ιανουαρίου 2016
Καλογήρου: Σε
εξέλιξη το πλάνο
εξυγίανσης
προχοούν οι ε07ασίες ε υγίαν.
σης της Λεμονής ΑΕ (πολυτελή
υποδήματα και αξεσουά! Καλογήρου) μετά το επιχει!ηματικό
Στην απόφαση ορίζεται ότι οι υποκείμενοι στο φόρο οι
οποιοι:
α) είναι χάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic
Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό
Τελωνειακό Κωδικα, εξαιρουμένων των άμεσων και
εμμέσων, τελωνειαχων αντιποοουοπων, που εχουν
ομιλος Εταιοιών Φάις στις 21
ΑΝΤ. Κίνδυνος
τα ο υόμενα (πον Ενωσιακό
Οπως αναφέ!ει ο όμιλος σε
ανακοινωση του, η εται.
Λεμονής ανασυντάσσει τις
δυνάμεις της με δια0%είς παQα
εα μετρα 2,3δισ.
Τασι νν αχόκων χα
Ανάμεις της με υιαο(εις πατς
λαβές εμπ00ευμάτον Χαι ανα
ou1Q0g()ση του δικτύου λιανικής πώλησης
αΟΧη εχει γινει με την επανε07οποιηση των επωνυμων
καταστηματων στα μεγ
α ανοιγει
επ ενη ε ο
ναυαΟΧίδα της αλυσίδας Καλογηρου στο εμπορικο κεντρ)
Golden Hall σε συνε07ασία με
τα Αττικά Πολυκαταστήματα
Στο ίδιο εμπορικό κέντρο θα
μπουν άμεσα σε λειτουργία και
τα καταστήματα Salvatore
Ferragamo και Hara las, ενώ
στο The Mall Athens ανανοίγουν τα Χαταστήματα Geox
οαι Harlas, όπου το τελευταίο
θα διαθέτει και shop-in-shop
της γνωστής αμε!ικανιχής
εται!ίας Nine West. Επιπλέον,
η Salvatore Ferragamo μπουτίκ
ανοίγει πάλι τις πώρτες της στο
στο ίδιο έντρο π00στίθενται
Άλλαξε χέρια
της Space Hellas
Μάχη σε έξι «μέτυ)πα» προετοιμάζεται να δώσει η
κυβέρνηση με τους δανειστές το φθινόπορο όταν οι επι
κεφαλής θα επιστο€ψουν στΊν Αθήνα για να ξεκινήσει η
τρίτη αξιολόγηση του πι°γράμματος.
Εκπληξη προκάλεσε ο χθεσινός μεγάλος όγκος συναλλαγών που έλαβε χώρα στη
Space Hellas ΣΠΕΙΣ
+9,40% καθώς διακινήθη.
καν 936.083 μετοχές ή το
14,5% της εταιρίας ενώ περπαχετο
315.000 μετοχών (ή το 4,87%
ανότερο σενάριο είναι, ότι
βασικός τολητής είναι ο κ.
Πάρης Δροσινός, ο οποίος
κατείχε κάτι παραπάνω από
το 14% της εταιρίας και είχε
αποχυοήσει πέρυσι από το
διοικητικό της συμβούλιο
Τα μετωπα αυτά, σκιαγοαφούνται στην Εκθεση του
Ταμείου ενώ σε επιτελική συσκευη που πραγματοποι
ήθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομικών εξετάσθηκαν τα
μηνύματα που έστειλε στην κυβέρνηση το ΔΝΤ με την
εκθεσή του ενου, ει χαι της προσπάθειας για δοκιμαστική
Εξοδο της χώρας στις αγορές.
Συγκεκριμένες βέβαια πληροφορίες θα υπάρξουν πιοανοτατα μεσω επισημο)
χο!ματιστηριακών
κοινο,σεων.
Καλογήρου και Haralas- τα
οποία αναμένονται να δώσουν
εντελώς διαφο!ετική νότα στην
του μετοχικού κεφαλαίου).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παρτο πιθανααΥΟα του Συντάγματος