Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 14.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Νέοι πονοκέφαλοι για τους μάνατζ80 του λιανεμπ00ιου τ00φιμον
Ως 31 Αυγούστου 2018 το πρόγQαμμα
Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης πρός το Δ
Πλαφόν στις προσλήψεις συμβασιούχων και
αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο ως το 2018, Σε διαβούλευση
στη λίστα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης | ο διαγωνισμός
στην επιστολή ποοθεσεων που έστειλε στο
ΔΝΤ. Ως 31 Αυγ
ΕΚΧΑ:
ούστου 2018 το πρόγραμμα.
| δασικούς χάρτες
Πλαφόν στον αριθμό των συμβασιούχων που θα προσλη(20ούν το 2017 χαι το 2018 δεσμεύεται να θέσει η Χυ βέρνηση με
την επιστολή που έστειλε προς το ΔΝΤ, ζητώντας τη συμμε
τοχή του στο ελληνιχό πρόγραμμα.
Η επιστολή (letter of intent), που υπογράφουν ο πδωθυπουργός, ο υπουογός Ουονομ χών και ο δο ς της ΤτΕ
ΕΛΛ +1,97%, συνοδεύεται από μια λίστα 21 δεσμεύσεων
(διαρθρωτικά οοόσημα) τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν
éως τον Ιούνιο του 2018.
Με 16 μελέτες κατάρτισης
δασικών χαρτών, συνολικού
προϋπολογισμού 40 eur. ευρώ
χωρις τον ΦΠΑ, 0α Χαλυφθεί το
υπόλοιπο 46% της χώρας που
δεν έχει μέχρι στιγμής
teoXoqna η χαοτονράφηση
σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού που θα π00ΧΤΟύ ει η
Ot20ό Κτηματολόγιο και ΧαοΟι ονομιπόν και ο δουν τής της ΤτΕ
Ηεπιστολη
η Γε!μανία από την Ελλάδα
νια απο τ ν Εα αδα
σοχο ήσει το τατο Ο φηση
Η δο(κηση της ΕΚΧΑ, μέσω
του ΕΟνυχού Συστήματος ΗλεΧώονιχών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΑΗΣ), δημοσίευσε την
Τρίτη προς διαβούλευση τα
για την
κατάρτιση των νέων δασκόν
ΣυγχΕΧΟιμένα, έχουν
αναρτηθεί το Σχέδιο της 1100.
τεύχη του διαγωνισμού
Ελλάδας
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
από την 11εαφέQεια
στο υπάλοοτοΔα%τηςΧαρτών
H SZ Χάνει λόγο για 134 δισ. eugd) χάθαρού ΥΕΟμαχνιχού
xegooug μεσω δανείων που χορηγήθηχαν Ελλάδα αλλά
χου από την cY0ρά ελληννών ομολόγων στο πλαίσιο του
προγράμματος SMP της ΕΚΤ.Στα χέρδη που έχει απο
κομίσει το "γερμανιχό δημόσο από δάνεια TQoS την
Ελλάδα αλλά χαι αγορές ελληνιχών ομολόγων ανα0ptoe
ται δημοσίευμα στις οιχονομικές σελίδες της
Suddeutsche Zeitung, εκτιμώντας ότι το όφελος ανέρχε
TCIL σε 1,34 δισ. ευρώ.Οπως μεταδίδει η Deutsche Welle,
η εφημεράδα του Μονάχου αναΤ,ετου σε ένα εμβασμα
στο υπόλο το 40% της χώ0as,
καθώς 20ου το Σχέδιο του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η
διάρχεια της διαβούλευσης
είναι 15 ημέρες και λήγει την
Τετάοτη 26 Ιουλίου 2017
Το σχέδιο τυν ε
θα πραηματοποτηθούν πολαμβάνει ανακαίνιση α.θονσών, e,ασκευήχαι αναχαίνι.
ιται για συνεργασία
που 'οβλέπει την τεχνική
βοήθεια και τον συντονισμό
των διαδιχασιών από την
μέσω της διαδιχτυακής πόλης
www.promitheus..gov.gr. Επι.
σημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να υποβάλει
412 εκατ. ευρώ, τα
οποία τοοοοίζον αν για την
ση, την επισ%evi αλλά
την αναβάθμιση των χτυρ.
ιαχών eywor αστάσεων xc41
τον υποδομών του ΤΕΙ στη
Λαμία, στα Ψαχνά, στο Καρτενήσι, στην Αμφισσα και
στη Θήβα.
Ελλάδα, όπιος προέβλεπε ο YEQ1ιανιχός οϋπολογισμός
του 2015 υπό τον χαράχτ Οσηκό τίτλο «II)ae0)μή TQoS
την Ελληνική Δημου?cola». Ωστόσο, όπιος σημειώνει η
SZ, «τα χρηματα δεν Εφθασαν ποτέ στην Αθήνα Και ας
TQoS αυτό δεν TQ0βλέπετα. να αλλά,ει κάτ.
Τη συμφωνία συνο?γασίας
μεταξύ του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας χαι της Περιφέρειας υπέγραψε σήμερα ο lleoupEgeldexnK Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπαχ°γιάννης.
των 16 συμβάσεων. Εφόσον
υποβάλλει προσφορά για π EQldntEQES από τρείς, αποχλείεται
από όλες τις συμβάσεις που
υποβάλλει προσφορά.