Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Sport Day:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜLAKOE 12-13
00:30
ΟΣΙΙΣΚAΙΣΗ.ΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΒΕΜΑΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΚΛΕΙΝΕΙΜΑΡΤΗΣ
ΦΑΒΟΡΙΟΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣΓΙΑΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
ΑΘΗΝΑ: 19-28°C Co ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 19-29°C
06.05,
ΑΓΟΡΑΣ!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ κάmaapandveο
of SportDay
Εesportdaygr
TEΤΑΡΤΗ31 ΜΑΙΟΥ 2011
20:30
20:30
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΑΣΚOKO
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΛΛAΚΑΙ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΙΣΝΑΛΝΤΟ
ΚΑΙΛARΡΑ!
ΕΣΕΤΑΙ
MALKET 17-20
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ