Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ομόφωνα στονToinρα
το Βραβείο
του Προδότητηsχρονιάs>
αποκλειστικά
το Δρόμο
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΗ» ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ
Βυθίσατε τη χώρα!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τα διδάγματα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΗΤουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο και απειλεί με πόλεμο
ΣταμάτnsΚριμzήs,
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει» την είσοδοστo4ο Μνημόνιο
Ελάχιστοι Ελrνεs
ΠοU20υvστο εξωτερικό
δεν προσφέρουν
στnxώρα τουs
Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
Ολοι τn Δευτέρα
στη συγκέντρωση-συναυλία
Χ.ΜΠάρακατHφυλακή.
της δημοκρατίας
στην κεντρική πλατεια
γατουsΠαλαιστMous
στην Πόλη
τηs πόληs
είναιaΠλάάλλο
της ελεύθερης
έναxαράκωματουαγώνα
έκφρασης
των δημόσιων
ΔΙΕΘΝΗ
γιατη Δημοκρατία
Χωρων
Δεν εκτονώνεται
στη Νέα
nΒαλκανικήΚρίση
είναι υπόθεση
Φιλαδέλφεια
Νέα Χαλκηδόνα
Νόστιμον ήμαρ
15 ΜΑΙΟΥ
Να περάσει
σελίδες με άρθρα,
7 Μ.Μ.
n επιχείρηση επιβολήs
σχόλια, αναλύσειs
ειδικού καθεστώτος
και συνεντεύξει
ΠΛΑΤΕΙΑ
των Κώστα Λαnαβπσα,
ΚώσταλοUλοUδάκη
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
καιθέΚλαs Τσε λεπn