Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26784 ΕΤΟΣ 88ον
Εργαλείο
Αναθεωρεί επί τα βελτίω την
πολιτικής με
μεγάλη χρονική
εKT1μnσn του για το Πρωτογενές διάρκεια θέλουν
το QE οι
πλεόνασμα το 2016 το ΔΝΤ
Περισσότεροι
οικονομολόγοι
Κανένα ζήτημα για πρόσθετα μέτρα το 2018
Η πλειονότητα των δημ
δηλαδή
μολόγ
ς συμμ
το Ταμείο
ελεχών της Ευρ
ής Κεντρ
μος της Ελλάδος θα εμφ
ής Τράπεζας, θε
προγραμ
γενή πλ
1,5% τ
ν κρατικών ομολόγων, γ
ποσοτική χαλάρωση
ροβλέ
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα υπο
τά την χρίση. Περ
ν το 68% τ
ΑΕΠ. Υ
δήλωσαν ό
με τη δέ
μολόγ
αλάβειη χώρα μ
υφιστ
διατηρηθ
ρόγραμμα προσαρμογής για φ
ρωτογ
ποιημένη μορφή. Ο ενθου
μολόγ
για το QE,
μος τ
Το Δημ
γορά άλλ
μη xpατ
ότι θα συνεχίσ
αυξάνει έ
μικρότερος, αλλ
ς, ήτ
ο 2018, οπότε αναμέ
ν θεωρ
το μέσο
81,5%
περιλαμβ
πρέπει
ην ερ
80,7%
θυμίζ
γαλειοθήχη
ρόβλεψη γ
Οχτώβρ
έβαζε το χρέ
84,7%
ριχών τραπεζώ
δηλαδή το αποτέλεσμα το
ς πλεόνασμα 3
81,3%
λογισμ
ριλαμβ
ΟΑΕΔ: Μείωση
ΕΠ. Απο
2019 προβλέπεται
δύλι γ
το 2016
2016 εκτιμά το Διεθνές Νομ
ση του στο 174,3%, για να μ
0,1% του ΑΕΠ
το ΔΝΤ
3,3%.Ωστό
για τις
62,8%
ότι για το 2018 δεν θα ε
προβλέ
ξελίξεις (F
εγγεγραμμένων
Αν αφορ
χει τεθ
το Μνημ
που δόθη
σήμερα (σ.σ. Τε
ού Πρ
λογισμού
ι πρωτογενές πλεόνασμα 3
σες του
η δημοσιότη
μείο θεωρη
ανέργων τον
μείο προβλ
θα διαμορφωθ
τα βελτ
την εκτίμηση του για τ
θα αγγίξουν ως ποσοστό
δα 02%, από 1,5% που προέβλεπε
Μάρτιο
ρωτογενές πλ
Εντονο παρασκήνιο για το ελλnνικοήτημα
ριθμό τ
ση στ
εγγεγραμ
Κατ' ιδίαν συznτήσεις του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ αυτή την εβδομάδα
ανέργων τον Μάρ
τα γράφει
Το θέμα της Ελλάδας θα συζητηθεί
ατ ιδίαν για αυτό. Ενθαρρύνουμε
δανείζ
μη εργ
υτή την εβδομάδα, δήλ
στους 1.068.293 από 1.095.866
υπουργός
θέμα. Ο
μήνα (Φεβρ
ριο 2017
μολογ
μας γ
ΗΠΑ, Στίβεν Μ
μική κρίση, ο Μνούτσιν σημείωσ
χω ήδη
θεωρούμ
έντευξη
ην εφη
ατά την άπο
ό ζήτημα,
ένα ευρ
μερίδα F
ρα%ολουθούμ
ενημερ
υπουργός σημείωσε ότι προσβλέπει σ
στον 1ο
Στο 1,7% ο ετήσιος πληθωρισμός στην
γορές, θα ή
Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα
οιο σχόλιο για την
χή του
χέδιο ή τη
χόλιο γι
με τη Eurostat
χρηματοδοτική συμμ
χή του Διεθνούς
σχέδιο. Ελπίζουμε ό
Νομισματιz
ο ελλη
ει την κατάσταση στην Ελλά
γραμμ
δα. Θα ή
άνω σχο
ς πληθωρισμός στην Ελλάδ
ας στην ερωτηση
λιο για
ο ΔΝΤ
συμμετάσχει χρηματο
της συμ
χέση με 1,4% το Φεβρ
ΔΝΤ ή
λλο. Δ
δοτι%ά στο τελευ
λληνικό πρόγραμ
ταρτη η Ευρ
η Υπηρ
Ενα χρ
0,7%.
στε, έ
Ειμαι βέβ
λικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός το Μάρτιο ήταν 1,5% από 2% το
δίαν συζητή
για την Ελλάδ
συζητή
0% ένα χρ
ριν. Σ
δο Ευρ
ής Ενωση
τή την εβδομάδα. Προφανώς, έχ
στην ερώτηση
ληθωρισμός ή
σχέση μ
ίσης, 2%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα