Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ξιοποίηση των ακινήτων του ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΟ1.00Ε Α.Φ. 4932Τρίτη 0404.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Μυτιληναίος:
ΦΑΜΑΡ.
Cenergy:
Στα 10,4 ευρώ
Πέρασε υπό τον έλεγχο των
ΚMσεις σε τρία μέτuτα για τα οφέλη της
αυξάνει
πιστωτριών τραπεζών
σιγώνευσης
την τιμή-στόχο
η Euroxx
0,40 ευρώ, από 8.4
την τιμή-στοχο γ
Μυτιληναίου
τη μετοχή
MYΤΙΑ --0.71% ηEu
έκθεση στην οποία δ
ηgείτη
Η χρηματιστήρια ή
μετασχηματισμός
ομίλου
σημείο κλειδί γ
2017.
Προβλέ
ότι φέτος
η τα ανέλBo
λήσεις
Παράλληλα
εταLoιxός μετασχηματισμός
αξία για τους μετόχοις.
Η μετο)m
Μυτιληναίου
MYΤΙΑ +0,71% ολον λuigo
δρίαση
Σαράντης:
Η ΕΕ α προσφύγει στον ΠΟΕ
Στα 12,2ευρώ
αυξάνει τιμή
Κατά τον ΗΠΑ για τον χάνβα
στόχο IBG
Οπως ανέφερε
ίς κανόνες εμπορίου.
Γκάμπριελ η
αμεριxανιxή
βέρνηση φαί
«Εμείς οι ευgωπαίοι
δώσει στις αμεριeανιxές επιχε
ντο. Η
γυνιστvκό ΕΕ πρέπει
ξετάσει τώρα
ρήσεις
θεματο
θα υποβάλει παράπονο
πλεονέκτημα» έναντ
ποιων παραγωγών, αtιομα
από παραβιάgeι. τους διeθ.
220 ευρώ, από 10,70
ις xανόνες εμπορίου.
Η Ευρωπαική Ενωση θα πρέπeι Σύμφωνα
με το αμοιχαMEκό: Δείκτη κλίματος αισιοδοξίας
και όχι δείκτη «λουκέ
τη μετοχή
κής Συνομοαποτελουν τα
των ερε
η IBG
χθεση
Παγκόσμιο Οerανισμό ξένοι αναν ντα- σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόeον Ελλάδος
ία διατηρ
Εμπορίου κατά
IIIA τη
ορισμένων πλακών άν0gίος συγκρινόμενος με
γούμενες μελέσύσταση
σχεδιαζόμενη επιβολή δασμών
τες μυτοgει να παραγει ξιόπιστοI Ο συμπεράσματα
στις εισαγωγές πλαxών χduβα
Η χgημαmoτηριακή αναφέραπαντά ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της στονΟ Ο υπουργό
από πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ, τρέοBL στις ΗΠΑ
να επιβάλουν λοxλngοση της β
ότι η
δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών δασμούς που 2υμαίνονται από νομίας Δημήτρη ΙΙαπαδημητρίου.
αξιολόγησης θα μπορού
Γερμανίας, όπως μεταδίδει 362% έως 148%, όπως δήλωσε
της wτονgγός Εμπορίου
την πορεία της μετοχής τη
ΗΠΑ, ονομτερ Ρος.
λή αφορά στις
ηναίοις έρευνας
Όπως, ανέφερε
δηλώσει ς του
κ. δ. τούτου Μικρών Επιχειρήαμερικανική Στη Γερμανία, οι δασμοί έουν
Με βάση τις
ημητρίου, ο οποίος αμφι(ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ
κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη
να οριστεί στο 5,38% για την AG
σμένες προβλέψεις της IBG
θέωςO
Ο ταO
δόθηρα πριν από λίγες
δώσει στις
der Dillinger Huttemwerke
προσαρμοσμένα
Ο ευρήματα της εξαμ
ημέρες στην δημοσιότητα.
ρήσεις «αθέμητο
γονιστυώ 22,9% για Salzgitter group
ισηγμένης
λθουν
πλεονέ?sτημα» έναντι
στο 21,03% για όλες τις
πωλήσεις
από παραβιάζει τους διεθ. παραγωγής.