Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggela.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9196 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΙΓHΧΘΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σας 668,55 μονάδες
Ανοδος
0.61%
Σελ 5
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΕΥΡΩΠΗ
ΑΠΡΑΓ
Αρχισε και επίσημα
Το Brexit
Σελ 6
Σελ. 5
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Το παρ οπικό
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κόντρα» Σκουρλετη Ν.Δ
Η ανάπτυξη μίας σύγχρονης εξωστρεφοtς και ανταγωνιστικής εhνικής Βιομnκανίας αποτελεί βασική προδndθεσn
για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
γιατην έξοδο της Ελλάδας από
την κρίση,
δfλωσε ο αντιπρόεδρος της κυ8έρνησης
ΣεΑ 3
Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης
που είτε με το Διοικητικό
Ξεκινάει το 20ο
ΣυμΒοιPuο του Συνδέσμου Ελληνι
ΧnΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ UNICEF ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
μικών Βιομrxανιών (ΣΕΧΒ
Συνέδριο
ρόεδρος της κυβέρνησης σημεί
ότι υπάρχουν οι προάποθέσει
βγει Ελλάδα από την κρίση και καθοριΣελ 2
στικό ρόλο θα διαδραματίσουν n τόνωση
των επενδύσεων
της Β
μηχανίας, μετά
την αποβιομηχάνιση που
συντελέστηκε κατά τις τελευταfες δεκαετας. Όπως πρόσθεσε, προς αυτfν την κα
τεύθυνση συντάσσεται το κείμενο της νέας
αναπτυξιακής στρατηγικής που θα κληθεί
ακολουθήσει χώρα μας τα επόμενα
χρόνια, με
Βιομrκανα να είναι ένας
Δραματικές συνθήκες
από τους κύριους πυλώνες του νέου παρα
γωγικού υποδείγματος
Δραγασάκης αναφέρθηκε
προσπάθειες
κάνει κυβέρνηση για
ενίσχυση της ρευστότητας
διαβίωσης για τα παιδιά
παραγωγικών επενδύσεων, μέσα
και από την αξιοποίηση
των νέων χρημα
τοδοτικών εργαλείων που δημιουργούνται
αυτήν την περίοδο. Τόνισε, μάλιστα, πως
Πώληση ηλεκτρικού
σε αυτό το πλαίσιο, κυβέρνηση θα
ρέει την κοrνωνικά υπεύθwn επιχειρημα
ρεύματος σε
τικότητα, καθώς, όπως είπε, έcε παρέλθει
επιχειρήσεις και ιδιώτες
οριστικά εποκή
του κρατικοδfαπου
Σελ 8
Ο λογικός