Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27 .ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1319
Αριστεράς
0 εργάτες της Σκοτ
Oaγώναςγιa υγεία
και τραπεζίτες
είναι αντκamταλιστικός
aδοπρετή εργασία
η κυβέρνηση Τραμπ
σελ. 15
«Αντάρτικο αγώνων
σε τρόικα-Κυβέρνηση
ΤΑ-ΑΝΕΛ. μrτά από μία οmrpng
Πεθαμένο το
npαγpάτruon, αλλά την πiron του κrραλαiου, των
«κεκτημένο της ΕΕ
Σε αυτή την
'Ετσι, το outs ruρώ
rπιπλm λιτότητα. των Τσίπρα
νται στο πλαίσιο ενός
Σταθμός συντονισμού
Μνημονίου δεν Eva υπονα είναι συμβατά με το
και αντεπίθεσης να γίνει
αυτή απάντησε tέoor γραπτώς
πρόεδρος της Εupωπniκης Επιnδιαδήλωon στις 2 Μάρτη
ροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκtρ στο
αίτημα δύο μελών
του Ευρωπ
κοο ανuncxnής και αγώνων δι
την αποκατάσταση των συλλογ+
λογους, αλλά mo
συνιστώσα του
orλ. 2,8
Είναι η πρώτη poρόποuηKorΘέμα
Ερευνα
Η ΕΕ κατά των φτωχών αγροτών
Τον Σεπτέμβρη
2014, σε ερώτηση uρωβουΤηpΕγάλη καπιταλιστική
αναδιάρθρωση
το δίκαιο των δανtιστών υπεραγροτών και των αικών
συμφερόντων τpοώθησε
Η βέρνηση επομένως
Και μετά η ΕΕ.
Emδοτήσεις για
μεγαλοαγρότες
Ενισχύεται
Και εταιρείες,
πρόσδεση
καταστροφή για
τους μικρούς.
δάκρυα τη χpμένη τιμή τοu
του Γιώργου Κάργα
σε 6-7