Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΘΕΤΟ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑθΡΟΥ
AgroNews.gr
Αρ. Φύλλου 587 www.ag
[email protected] Σάββατο & Κυριακή 12 Φεβρουαρ
2017 κωδ.: 7744 ISSN: 22419446 Τιμή 2 ευρώ και με το ένθετο 3 ευρώ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Η πρώτη αγορά
Βρήκαν τοίχο
ΠΡΟΙΟΝ
και στα λαχανικά
οι Μακεδόνες
Σιτάρι σκλ
Καλαμπό
Μεγαλύτερη καταναλώτρια
Αναμείνατε στο ακουστικο σας
76,91 75,58
Βαμβά
ης Ευρώπης n Γερμανία
φαίνεται να λέει η κυβέρνηση
Ελαιόλαδο
στα νωπά προΙόντα. σελ. 46
στους Μακεδόνες αγρότες
Μόνο κέρδος, οακατάσχετος λογαριασμός
Έναs ακατάσχετοs τραπεζικό
του Βαγγέλη Μπούτα με το κυ
γαριασμόs στονοποίο θα μπο- βερνητικό κλιμάκιο στην πλα
ρούν να διαφυλάσσονται κά
τεία Βάθη. Τα χλωμά» μπλόκα
έως κάνουν τους κυβερνητικούς να
5.000 ευρώ) των αγροτικών ε
προβάλλουν υπέρ του δέοντοs
πιχειρήσεων, μοιάζει να είναι το
τιs δεσμεύσειs έναντι των πι
μόνο κέρδος από τη συνάντηση στωτών. σελ8-9, 54-55, 56, 57
Και ο τελευταίος
Η Κάρτα του Αγρότη
σπάει
κλείνει την πόρτα
το γνωστό «άβατο» του ΟΣΔΕ
Για να σώσε
α προσχήματα
κατέβηκε στην πλατεία Βάθη
λο ξεκαθάρισμα με πίεση
Επιταχύνονται οι εξελίξει
ο Βαγγέλης Μπούτας, που μένει
και από τις εμπορικές τρά
στην υπόθεση του ΟΣΔΕ με
προνομιακός συνομιλητής σελ 54
πεζες, βλέπει με συνέντευτις συνεταιριστιKES οργανωξή του στην Agrenda ο θωσεis να καταγγέλουν ανο
μάς Κουτσουπιάs. σελ.27-28
κτά την Κοινοπραξία. ΜεγάFRUIT
LOGISTICA
BERLIN
819 10 FEBRUARY
Μαγειρέματα εργόσnμου
αναστατώνουν τις φάρμες
ΓΙα επενδύσεις
Αυξάνει κατακόρυφα το εργατικό
τουs καταβάλλουν δώρα και επιδόστα Superfoods
ματα. Την ίδια όρα,τoεργόσημογι
κόστοsτων αγροτικών επιχειρήσε
ων το νέο ασφαλιστικό, καθώς τουs νεται ειδικό παράβολο ασφαλιστι
Την καταναλωτική ροπή προς
υποχρεώνει να υπογράφουν συμ
κών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, με καλ
υπερτροφές, σνακ και εξωτικά
βάσεις με τους μετακλmous και να μυρό»βέβαια παρακράτημα.σελ31
φρούτα αποτύπωσε φετινή
Fruit Logistica. σελ. 46-47
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
λ 21-44
Οι ντόπιες
Προβληματισμός Νέα
σιτηρέσια
στη Zootechnia
από την ΕΛΒΙΖ
ζουν διπλά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Ο νεανικός ενθουσιασμός έδωσε
Προτάσεις κτηνοτροφικών φυτών
Πάνω από 2 ευρώ το κλ
υψηλών αποδόσεων και νέα
θέση του στον προβληματισμό
Για διπλάσιο παραγωγικό
βλέπει ως τέλη Φλεβάρη
εξελιγμένα πρόσθετα, ενισχύουν
για το μέλλον της ελληνικής
χρόνο ζωής των ντόπιων
το λιγοστό αβοκάντο Hass.
κτηνοτροφίας, όπως έδειξε
διασύνδεση γεωργίας κα
φυλών κάνουν λόγο
Εμπορεύματα, ένθετο
φετινή 10n Zootechnia. σελ. 29
ζωικής παραγωγής. σελ. 53
οι επιστήμονες. σελ. 30
σελ 21-24, 41-44
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:20 Δύση 18:00
ΣΕΛΗΝΗ: Πανσέληνος
ΚΑΙΡΟΣ Νεφώσεις
Μήνας 2ος, Εβδ. 6n
ΣΑΒΒΑΤΟ: t Βλασίου ιερομ, Θεοδώρας Αυγούστας