Πρωτοσέλιδο Espresso: Ο πρώην με ξεφτίλισε στο αγόρι μου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-=ῖΧΜΜψε
| 7 Ι 'Μ 4 Η Μ`4Ἡ' Ντ,Μ
ῖ·ἶ_:.:έ::;_“;“ῇτ·.τ.ἔ·“:;;;^“· “Έ | “ “·`;;·. 7 “777 “> > ἶ
¦ ί  _ · . τη  Μ  Ι
    Μα8τιματα μαπα στα χ να 
  κ θ «Ματια Μαργαριτα»!  Ρ
Η εκΩη%ττ%ἡ ατσθηττ%ός, ο δημοστογΩαφος φ(
τα: ξ£ατΤΜΙ 
Μ “ Μ ΙΝ
ΜΜΜέ£Μὲ ωάωω εῷΕάλτἐ τα
_ _ , ΑΜΑΝ. Δ|ΛΖΥ|'|0
0 ααρααστασττὶ8, τι στὶΖαγαε κατ ο ερασττὶ8 Ρ!8ζΖὅ ζω!
Οι χωρτστές ζωές (στις ερωτικές φωλιές) του τιασίγνωστου ζευγαριού της 8ττοννΜΖ. ' θ  μ
ζει από το %αλ0%αί@ι
0 νατΜΜ8
έσωσε: ταν
ΜΜΜ 7 “
ααα ΜΜΜ Ύ 317ΜΜωΜ ΜΥ ΜἩΜ]  
Ξ;Ξ°::;:ΞΞΞἩ Ύ Ρε Ί Ο ΜΒ ΤΜ ΜΜΟ Μα! ? έ ἑἔΞ-Ξῦ “
ΠΜΡεΙΙΜ ΜΒΜτρια αργἱασε (ταν ίδια αμἑρα) με ατο 17Χραναα8 μέσα σταν τα£α Με 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα