Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
«θΥΜΑΜΑ| ΑΣΤΕΡ| ΜΟΥ»
' ΔεαΙὲρα 27 |ουνίου 2018 ' Δρ. Φύλλου 575
λ «Ψίχοαλα» Βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της
| | Ε | Η ζ7 ς 
Ι 4 <·
500· 
ν | Ι " 50028.:
'σελ.5 - έ  | η  Κ. ξ 
ΜΙΝΙ" κι" τι' ΜΜΜ που ΜΜΜ π ΜΜΜ ΜΜΜ"
Η 0ΡΓΗ Τ0Υ ΜΕΝ|0Υ 00ΥΡθ|ΩΤΗ ΠΑ'ΧΝ'Δ'Α ΤΗΣ ΜΟ'ΡΑΣ
ΣΜΙὡΒ|||8 ||8 Ισ
ΜΝΗΜΗ που Η “ “ ' πω τα Μ Ιω·
ο ΜΜΜ της
'αελ.°| `