Πρωτοσέλιδο Espresso: Τράβηξε πιστόλι η Ρούλα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τι ισχυοιζεται η ΖΖχοονη που σκότωσε τον 46χοονο στον πεζόδοομο! Οι λεπτομὲοειες που «σκαλίζει» η Αστυνομια. _ ' ιο
ΣΦΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΡ|ΝΒΒ |'|Λ 8ΕΧ Η! ΕΡ!!
· "ι Ἡ τ ν
ματια σ με η
ι η μ Γ | η κ ΓΔ ρ
) “Ψἶ€  7, ι
ι η] Η πιο πλήρης
Η ἔκ στοιχηματική
Δ · ..-, η ι ι εφημερίδα
_ι μυ Ύ ~
α μια. 
Η χ@όνια η Ξωτικα πιιωτ0στατει|στις αποκαλύψεις! Π@0σ0χή στις απ0μιμήσεις
Η οογισμὲνη ανακοίνωση της Κοοομηλα για το επεισοδιακὁ διαζύγιο με το «Ε»
| Ρ · - _ ι Ι
. Θ «Ηθελαν να μου επι/300 ώ
 ΡΦ0υ@θιώτη ως συμπαμουσιαστή νια
Χ 7 - να με μειώσουν επαννελματικά»
ο¦)_ ?ο 
 Μ"Ρκ0γΙ"ννΜ σε να;) .Ι Η  Π ¦ η ' ι
ΜΡβΜΜΜωΜῳἶ ·_ ι  =  "ΜΜΜ `
Το ξέσΠΠσμα της 
Μας: «Εχει αλλαξει το 'κοινων|κὁ μου 5ἴ8ἴυ8;›_ 
4; ` ιι ΜΜΜ κι .- 
ο ΔαιιιΦοιιιιΜΕΜι · 
ΣΤΑ Λ|ΜΛΝΜ(|Λ
· Οι γυνοικειες μορφές και οι λεξεις. ' 10 «-.£

Τελευταία νέα από την εφημερίδα