Πρωτοσέλιδο Espresso: Φωτιά στα κρεβάτια της Αθήνας!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η παΩουσιάστωα, ο εΜχειΩηματίας, η δημοσιογΩάΦος, το μοντέλο και η δικαστίνα
 ΒΕΒΣΕΒΒΥΜΕΝ0 ΖΕΥ|'ΛΡ| :ἑ, Ι έ Ψ · Ο' ΑΚΡΩΣ Δ"ΠΡΡ|·|ΤΕΣ
χΔΓ|(Μ|Λ ΜΕ... «ΚΟΥΚΛΑ» 'ϊ ` ΣΤ|ΓΜΕΣ Ε|'|ΩΝΥΜΩΝ
ΜΜΛΕ|ΣΤ||(Π
Ψ Ι Δ Ι ψ ¦ ψ Δ 4 · Ύ ῇ ψ ~ ι ι ¦
_ 7,] -_; - Λ- _: -7. ω-- _¦ μ  Η..- Δ Δ. .Εμ .μ μ “ι Μ έ..
Πού χἀ8ιικε
- _ ο γὁΙι8
ς ,ζ . ΠΜ ΜΜΜ!
 ε.τ:·:ΞΞ Ἑὅἔ83ἶἑῦἑΞΞ
Μ . .
ασχολεπα· με Την «Προω¦ Ο νη» ενέργεια. · 13
ΜΜΜ __  :  έ > ψ. ΣΕ Σ|Ρ|ΛΛ  χ.”£μ!;"ή'°Μ°πταΜϊ°"""Π Ι. λ ή
ΨὁἙ%¦'Σ” - ΜΜΜΜ ~ 
ΗΡίλεῖΚίου κολύζε|. δ   η 
ΜαΡωΡικὁ8 δωσω θ2χρονοι· στον ΙΜΗΟ στα χέρια αδὶσωκτων ΜΜΜ ~

Τελευταία νέα από την εφημερίδα