Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ”, ΟΑ ΒΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΟΥΡΙ
¦ 4 τι ϊ
 Α οΣ ΦγΜογ
θὰ' _ Τιμή:
“Μ ΧΔ··ιειιικει·κΣειΣ
 οικοκο ικ
 Πολιτὲψ
νων·.α··'α·ὺ·-··  ο
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΝΕΝΕΣ 
ΚΙ Ν Η ΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΕΡ^ ω.”
 Πόλεμος για "¦“ἑΡΐΨΐ9
-. :ι <·ι·ἔ
.Η η” Λ ·! έ.
» Στο ρωταω και οι
ι? Δ 'η ε έ έ Α
ι «ΚΟΚΚ| ς» ΜΜΨω
ι .. ο
Μ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
Ψ ιιιχειρὴσεις ΤΕΜ
με το ΕΣΠΑ
 Ρ' .η Ϊ. .Ταουνέπαξέιςστα
Τ' ΖΗΤΟΥΝ Ο' 8.800 Προβληματικές έχουν 40 διο. «καυτα δανεια» 800 απ' αυτές έχουν · ΜΜΜ Κω ΜΜΜ
ΥΓ' Ε'Σ ΕΤΑ' Ρ|ΕΣ αναστείλει δραστηριοτητα και 300 έχουν ήδη βαλει προσφατα λουκέτο ' ΜΜΜ κορδέλες Μ 24
Β ΕΚΠΡΟΣΩΠ0| ΦΟΡΕΩΝ Μ'^0ΥΝ Η ΜΜΜ
. Δαοκαλαντωνακης
και Λασκαρίδης
Με τα φαβορί
κο μ ς ς Σελ· ω ' Ϊ 77' Ι Ε  Ρ  Ρ· Προοφορο και απο Ανδρέαὁη
 Τα Ι “ ' Μ  ΡΟΕΞΠὁαἑτἔ%ἄ%ἄ Ἡ.
μέτρα των 5¦4 δια. ὅ Ποιοι θα πληρώσουν
<<ΔΕΧθΕ|ΤΕ ΤΗΝ ΠΑ ΝΑ ΚΛΗΣΗ Η ΑΞ'ΟΛΟΓΗΣΗ>› τι 
, . , “έξ · Οι φορολογικές επιβαρυναεις (κλιμακες)
Ο Μονο ετσι θα καμ|ψουμε το ΔΝΤ_ Ποιοι | .ω °Ποφοσε¦ς Μ Το σσφΠλΜΜ Σελ
τον εστειλαν, τι ειτιε στον Τσιπρα, τι ακολουθηαε '
(ΕΚΑΣ και αυντοξεις) 36-37
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΛΕΩΝ|ΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
 Εοιιασε
ΠΜ κοντέρ ο
Συγγελἰδης
» Ο Νο] εισαγωγέας της Ρέυροοτ
ο. κΑνΑιιΑκλιι κα ΔυΑτυυἔ τα 50-51 
.Η ; ¦ 7 κ “η 
ϊ _7 7 ι
ι ' Β χ
_ ( τ
Βτοχιτ για τις _
ναυτιλιακές τους ξ
·# ,κ Σ λ 18 ω ο « κε ·· 
 ε Π - ' ΜΕΛΦοτοιΜπαον
ν της Κυπρου» ·
Σελ.3Ο-3τ
. . οΛο το Μέσκου λ Με
· ·  τιιΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ τιιΣ ΗλεκτΩΡ γα α της έ
χω"°ε' ""°"ρΥ'κ° / Η κΑι οι <<ιιΡοτΑτοΝιΣτΕΣ» ΜΑΜ ι ~·
'ΠΑΝΝ|0Υ - Η) ΑΒΑΞ ἶελ› 35
Μπαινει στο υδροιιλανα
θώκο σας ΗΠΑ @ο
ΤΑ «ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ». Ο ΚΑΤΡΝΣ Μ' ΤΟ ΚΥΠΡ'ΑΚΟ ΚΑΡΤΕΛ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα