Πρωτοσέλιδο Espresso: Φρικτά μυστικά για την Άννυ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ζΞ|ϋἑ|ζΗ'Ε
Ι!!! Μ"
|||||||Η'||ὶ|ΝΝ|||||
ΠΜ 8 886ΐ2
ο εγωκεπρ·κ6ς Κριός, ο επιπόλα·ος
Τοξόπις, ο αυΤαρχ·κός Ταύρος. 24
ΜΜΜ 7
Η" Η" Λ 'ΜΒ 
- ϊ η ι
Ο Μαι «ὁίνει» (μέσα από τη φυλακή) Πακιστανό και νεααό Βαύλγα©0 π0ἔξ ,Ο Ο!
Φ μ  3 β:: 7 κ 7 Ο έ 
Χ0Μ Μπα
Μ ΜΜΜ από
!)  Β 
ΜΗΝ ΔΗΜΩΝ Β
ΕΠ!!!) με `
“ω Μωβ' η £ξωΜΙΜ
Γ Γ - Χ Ν θα Τα πε· όλα αν εκλε(Ι ·ι;¦:Δεπ ··ν_ ·)ι·_μμημωϋ γεί Πρόεδρος. '8
Χ|ΛΛΡ|
"ΜβΧΜ|'| Μωπ0ΡΜ
«Πέρασε η εΠοχη Των
υπερΤ·μημένων ΤηλεσΤαρ». ' 18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα